donderdag 27 november 2008

Veel historische feiten in twee boeken over EnschedeEnschede 1945-1985: Stad met ambitie

Er zijn in de loop van de jaren nogal wat fotoboeken over Enschede verschenen. Het aardige aan 'Enschede 1945-1985' zijn de teksten bij de foto’s die uitgebreider zijn dan gewoonlijk bij dit soort uitgaven. De auteurs Geert Bekkering, Arie de Haan en Johan Hemken zijn blijkbaar goed bekend met de veranderingen in het Enschedese straatbeeld na de Tweede Wereldoorlog. De beschrijvingen van de foto’s bevatten gedetailleerde informatie, ook over eerdere of latere (en huidige) bestemmingen van de panden e.d. die op de foto’s te zien zijn. Juist in Enschede is er veel veranderd in de periode 1945-1985 door het verdwijnen van veel textielfabrieken en de aanleg van de Boulevard.
Boerderijen in Enschede: deel 3, Usselo-Boekelo

Het moet uiteindelijk een serie van 10 boeken worden, waarin alle boerderijen die in en rond Enschede hebben gestaan beschreven worden. En daarbij gaat het niet alleen om de boerderijen zelf, maar ook om de bewoners ervan.
In 1993 verscheen het 1e deel van Boerderijen in Enschede. Het ging over boerderijen die staan/stonden in de Zuid-Esmarke. Deel 2 (1998) betrof het gebied Esmarke (2) en Usselo (1).
In dit derde deel komen aan bod: Usselo (2) en Boekelo (1). De Boerderijcommissie heeft de gegevens over boerderijen en bewoners verzameld met behulp van een groot aantal bronnen. Meest recente bronnen waren de adresboeken van Enschede 1939-1973, verder werden bevolkingsregisters, huisplaatsenregister en kadasterkaarten geraadpleegd. Van alle boerderijen zijn foto’s in het boek opgenomen. Het boek is voorzien van een duidelijke kaart, waarop de ligging van de boerderijen staat aangegeven. ‘Boerderijen in Enschede, deel 3’ wordt uitgegeven door de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.

Geen opmerkingen: