maandag 1 december 2008

Volkskundige Trefwoordenbank van Meertens Instituut nu online


Foto: Paasvuur - 60 treffers in de Volkskundige trefwoordenbank

In 1958 is de afdeling Volkskunde van het Meertens Instituut begonnen met de samenstelling van een kaartsysteem met volkskundige gegevens: de volkskundige trefwoorden catalogus (VTC). In dit trefwoordensysteem treft men behalve de gegevens uit de boeken- en tijdschriftencollectie van het Instituut ook mededelingen uit vragenlijsten en correspondentie aan. De trouwe lezers van Voskuil’s Het Bureau weten alles over de totstandkoming van deze catalogus.
De trefwoordencatalogus is in 1984 voortgezet in digitale vorm: de volkskundige trefwoordenbank (VTB) en wordt nog dagelijks aangevuld. De databank is sinds kort online beschikbaar.
Je kunt op twee manieren zoeken:
- door een trefwoord in te voeren in het zoekvenster
- via de alfabetische trefwoordenlijst (9.000 trefwoorden)

Ik heb gezocht op ‘paasvuur’. De VTB geeft 60 treffers. De catalogus van Overijsselse bibliotheken geeft 50 treffers. Beide zoekacties leveren treffers op die alleen in de VTB of de Overijsselse catalogus vermeld staan.
Wie een nog uitgebreidere literatuuropgave zoekt wat betreft Oost-Nederlandse volkskunde kan terecht in de bibliotheek van het Kennis- en Informatiecentrum van TwentseWelle. In de z.g. IJzereef-catalogus wordt verwezen naar elke vermelding van een volkskundige term in boeken en tijdschriften.

Geen opmerkingen: