vrijdag 16 januari 2009

Kastelen & Schlösser : geschiedenis en huidige bewoners van kastelen in het Euregio-gebiedKastelen & Schlösser is een 350 pagina’s dik, zeer fraai uitgevoerd boek, waarin 25 kastelen uit het Duits-Nederlandse grensgebied beschreven worden. Het boek is verschenen in een Nederlandse en een Duitstalige versie. Het gaat om een project van de faculteit voor volkskunde en Europese etnologie van de Universiteit Münster.
Van zestien Duitse kastelen en negen kastelen uit Twente en de Achterhoek wordt telkens de geschiedenis en de huidige situatie beschreven. Ook de bewoners/eigenaren (soms beheerders) van de kastelen worden (ook letterlijk) in beeld gebracht. Zij vertellen over hun ervaringen ten aanzien van het wonen op een kasteel.
De samenstelsters Ulrike Frede en Britta Spies schreven een deel van de teksten, maar kregen ook hulp van auteurs met specifieke kennis over bepaalde kastelen. De foto’s van Lisa Volkammer zijn zeer bijzonder, speciaal gemaakt voor deze uitgave, waarbij niet alleen de buitenkant maar ook vaak de interieurs zijn gefotografeerd.

Wie meer wil weten over kastelen in onze regio is er de zeer uitgebreide website Kastelen in Overijssel.

Geen opmerkingen: