zaterdag 17 januari 2009

Rento Hofstede Crull en HEEMAF: boek en tentoonstellingHet is uiteraard toeval, maar net op het moment dat de discussies oplaaien of de elektriciteitsvoorziening in Nederlandse handen moet blijven en onder controle van de overheid moeten blijven of dat Essent en Nuon, in plaats van een nutsvoorziening, geprivatiseerde bedrijven mogen worden, die verkocht kunnen worden aan het buitenland - net op dat moment is er veel aandacht voor elektriciteitspionier R.W.H. (Rento) Hofstede Crull. De in Meppel geboren Hofstede Crull begon in Borne met de distributie van elektriciteit en stond aan de wieg van het Nederlandse elektriciteitsnet. Hij opende centrales die aan gemeenten en bedrijven stroom gingen leveren, maar moest daarmee stoppen toen met name provinciale overheden de elektriciteitsvoorziening naar zich toe begonnen te trekken – dezelfde provincies die nu verlekkerd naar de grote bedragen kijken, die (als het doorgaat) door de verkoop van hun aandelen binnenstromen.
Rento Hofstede Crull had niet zo veel last van de overnames, want het leveren van de machines, apparaten en leidingnetten die voor het produceren, toepassen en distribueren van elektriciteit nodig waren bleef in particuliere handen. Samen met zijn compagnon Willem Willink had hij de 'Hengelosche Electrische- en Mechanische Apparaten Fabriek' (HEEMAF) opgericht, die in 1919 al 1590 personeelsleden in dienst had, het jaar dat de eigenzinnige en kleurrijke Hofstede Crull de onderneming verliet.
Op de website Wie is wie in Overijssel is een korte biografie over Hofstede Crull te vinden van de hand van A.N. Hesselmans en J. Tuik.

Van laatstgenoemde auteur, Jaap Tuik, verscheen afgelopen week ‘Een bijzonder energiek ondernemer. Rento Wolter Henfrik Hofstede Crull (1863-1938): pionier van de elektriciteitsvoorziening in Nederland.’Tegelijk met het verschijnen van het boek werd in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle de tentoonstelling ‘HEEMAF uit de kast, 100 jaar een sterke merknaam’ geopend.

Geen opmerkingen: