maandag 2 februari 2009

Jaar van de traditiesPakjesavond Sinterklaas is de niet-verrrassende koploper in de top 100 van Nederlandse tradities. Het eten van kroketten staat niet in de top 100, een broodje pom (?) eten wel. Weer zo’n onzin-lijstje waar je mee dood gegooid wordt de laatste tijd? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt maar de top 100 van Nederlandse tradities (samengesteld na raadpleging van deskundigen en ‘het brede publiek’) is onderdeel van een groot en serieus opgezet Jaar van de Tradities. De motor achter dit alles is het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. In 2006 organiseerden zij het ‘Jaar van het circus’. Dat viel niet zo op. De lat ligt deze keer hoog: in 2009 moeten minimaal 1000 activiteiten plaatsvinden, moet 150 keer de radio of tv gehaald worden en moeten er 2.000 berichten in kranten en tijdschriften verschijnen.

Tot tradities, ook wel immaterieel erfgoed genoemd, behoren niet alleen het foekepotten in Goor of het ringsteken in Zeeland. Het gaat om een scala aan dagelijkse gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Dit jaar wordt aandacht gegeven aan landelijke, regionale en locale tradities maar ook aan de tradities van immigranten.

Zoveel mogelijk van de 5000 organisaties die zich bezig houden met aspecten van volkscultuur moeten betrokken worden bij het Jaar van de Tradities. De bedoeling is dat op de website binnenkort alles te vinden is over activiteiten, over deelnemers, en over regionale en locale tradities.
Wat het laatste betreft: Overijssel is nog een witte vlek op de website, tot nu toe zijn alleen de jaarlijkse traditionele evenementen in Borne beschreven.

Voor 2009 is door de organisatoren het volgende gepland:
- een groot aantal activiteiten (zie website)
- een boek met een uitgebreide beschrijving van de honderd belangrijkste tradities
- een website waarop alle in dit jaar opgedane kennis en ook een beschrijving van de specifiek regionale en lokale gewoonten en gebruiken terug te vinden is
- uitbrengen van lesbrieven voor het onderwijs
- reizende tentoonstellingen voor musea, bibliotheken, gemeentehuizen, buurtcentra en verzorgingstehuizen
- met uitgeverij Waanders zal het Nederlands Centrum voor Volkscultuur een 30-delige reeks Het alledaags leven, de geschiedenis van de tradities en trends in Nederland uitgeven.

Geen opmerkingen: