zondag 8 november 2009

‘Register van de dag van Gister’ in bibliothekenIn het Register van de dag van Gister vertellen senioren via het Verhalenkabinet, een zeer toegankelijk, rondreizend mediameubel, hun persoonlijke verhalen. Op de bijbehorende website ontdekken de deelnemers nieuwe verhalen, waarop zij kunnen reageren.
Register van de dag van Gister ontleent zijn titel aan een hoofdstuk uit Douwe Draaisma’s boek over de werking van het geheugen: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.

In samenwerking met docenten ontwikkelden Kunstgebouw en Cultureel Erfgoed Noord-Holland een educatief programma rondom Register van de Dag van Gister. In het educatief programma ontmoeten senioren en jongeren elkaar en maken zij kennis met elkaars verleden, heden en toekomst.
De jongeren en de senioren werken toe naar een gezamenlijk eindproduct: een digitaal foto-essay met voice over. Het verhaal van de senior staat daarbij centraal.

Vanaf oktober 2009 staat het Verhalenkabinet in bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en in de regio Eemland. Waarom de bibliotheek bij uitstek een verzamelplek van verhalen is wordt uitgelegd op de website van ProBiblio.

Alle verhalen en beeldmateriaal zijn beschikbaar gemaakt onder een Creative Commons licentie.

Geen opmerkingen: