dinsdag 9 maart 2010

Wikipedia en bibliothekenWikimedia Nederland en de openbare bibliotheken gaan samenwerken in een project ‘Wiki loves Bieb’ om de kwaliteit en het gebruik van Wikipedia te bevorderen. De activiteiten spitsen zich toe op mediawijsheid, cultureel erfgoed en de digitale informatiestructuur.

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft opdracht verstrekt aan Bibliotheek Vlissingen om een project op te zetten dat moet leiden tot een hechte samenwerking tussen Wikimedia Nederland en de sector openbare bibliotheken.

Het project zal vooral ingaan op een goed gebruik van Wikipedia, het stimuleren van een zorgvuldige vulling van deze virtuele encyclopedie én op het ontwikkelen van diensten van de bibliotheek die de kwaliteit van de producten van Wikimedia verder verbeteren.

De beoogde samenwerking moet op termijn leiden tot het versterken van de band tussen openbare bibliotheken en het onderwijs, tussen openbare bibliotheken en lokale erfgoedpartners en tot een betere ontsluiting van de collecties en expertise van de bibliotheek op internet, in het bijzonder via de populaire online encyclopedie Wikipedia.

Het werd tijd ook
Tot zover het nieuws dat kort geleden door de VOB wereldkundig werd gemaakt. Al vaker heb ik het er met collega’s over gehad: bibliothecarissen/informatie specialisten zouden een bijdrage kunnen leveren aan Wikipedia. Het gebeurt ook wel, alleen niet in werktijd – er staan geen uren voor. Zelf heb ik een tijdlang bijdragen geleverd. Toen ik korte biografieën van bekende Overijsselaren ging toevoegen en daarbij verwees naar de website www.wieiswieinoverijssel.nl kreeg ik problemen. Frustrerend was dat het resultaat van een avond lang toevoegen van teksten in één keer verwijderd werd. Na heel wat heen en weer gemail, kon ik de moderator overtuigen dat ik niet zomaar informatie van een website gehaald had, maar dat mijn eigen teksten op die website stonden. Ik mocht vanaf toen teksten plaatsen waarbij ik op de overlegpagina aan moest geven dat ‘de tekst is vrijgegeven via het OTRS-systeem’ en ik moest daar een code bij vermelden. Toch was het plezier er een beetje vanaf en heb ik sinds die tijd bijna niets meer toegevoegd.
Los van wat het project ‘Wiki loves Bieb’ gaat opleveren, zou het handig zijn wanneer ‘erkende’ bibliothecarissen/informatie-specialisten met een inlogcode die voor hen allen geldt bijdragen aan Wikipedia mogen leveren.

Geen opmerkingen: