zondag 18 april 2010

Blik op blik: boek en tentoonstelling

Ik heb er eentje in de familie, zo’n fanatiek verzamelaarster van nostalgisch blikwerk. Met haar zijn er velen die koektrommels en –blikken, beschuitbussen, sigarendozen etc. verzamelen, hoewel de meesten zich beperken zich tot een bescheiden verzameling van Verkade, Droste en Van Houten blikken.
Zelf hou ik het bij het verzamelen van dranketiketten – bier, wijn, gedistilleerd – een hobby die aanzienlijk minder ruimte in beslag neemt. Hoewel, het is wegens tijdgebrek een slapende hobby geworden. Ooit hoop ik weer eens…Toen ik Blik op blik: design van Nederlands verpakkingsblik als nieuwe aanwinst voor onze collectie in handen kreeg, leek het me geen boek om aandacht aan te besteden. Toch werd het boek bij het doorbladeren steeds interessanter en ben ik tenslotte delen van de tekst gaan lezen. Het is namelijk een gedegen werk, dat alle facetten van de productie en design van blikken gebruiksartikelen behandelt. Voor het boek dat in opdracht van het Historisch Museum Deventer werd geschreven zijn deskundige auteurs gezocht. Gekozen werd voor twee auteurs: Evert van de Weg, die alles weet over de geschiedenis en techniek van de blikfabricage en Mienke Simon Thomas over design en de stilistische ontwikkelingen daarin.

Uitgebreid belicht worden:
- de geschiedenis van de blikindustrie in Nederland, van de eerste bedrijfjes rond 1850 tot de huidige situatie
- technische ontwikkelingen, procedés, verandering van grondstoffen, trends in gebruik van blik
- Blikken als spiegel van de samenleving: collectebussen, die een beeld geven van een verzuilde samenleving, de ontwikkeling van de eetcultuur (introductie van telkens nieuwe producten). Een grote blikverzameling vertelt een kenner veel over de samenleving van vroeger
- Design: het blik als kunst, het blik als reclame, de invloed van Amerika, merken en marketing
- Stilistische ontwikkelingen in het blikontwerp bij verschillende soorten blikken: cacaoblikken, sigarenblikken, conservenblikken, verfblikken, winkelblikken, drinkblikjes etc.

Tekst en illustraties wisselen elkaar goed af (half om half). Het deel over design en stilistische ontwikkelingen bevat honderden afbeeldingen in kleur.

Het boek is een afgeleide van een grote tentoonstelling in het Historisch Museum Deventer. Wat daar o.a. te zien is kun je hier lezen.

Geen opmerkingen: