dinsdag 13 april 2010

Onderzoek naar historische stadsstudie van Enschede en aanstelling hoogleraar regionale geschiedenis?

De datum waarop bovenstaand nieuws aangekondigd werd was 1 april. Toch komt het redelijk geloofwaardig over.
De Amerikaanse professor Lissa Roberts was per 1 maart aangesteld om de vakgroep Science Technology and Policy Studies (STePS) aan de UT Twente te gaan leiden.
Een jaar geleden werd er door o.a. de Oudheidkamer Twente en TwentseWelle gepleit voor de aanstelling van een bijzonder hoogleraar regionale geschiedenis aan de UT. Deze zou dan na professor Maarten Duijvendak (RUG) de tweede hoogleraar in Nederland zijn op dit speciale wetenschapsgebied.In het UTnieuws van 1 april, jaargang 45, nr. 11 staat dit bericht:

Onderzoek naar stadsgeschiedenis
MOGELIJK NIEUWE LEERSTOEL
De MB-vakgroep Science Technology and Policy Studies (STePS) inventariseert dit voorjaar de mogelijkheden voor een historische stadsstudie van Enschede. Onderzoeksleider Lissa Roberts, hoogleraar lange termijn ontwikkeling van wetenschap en techniek, verwacht dat dit uitmondt in een gestructureerd onderzoeksprogramma en de aanstelling van een bijzonder hoogleraar regionale geschiedenis.
De opdracht voor de inventarisatie komt van de gemeente Enschede. Zij wil de ontwikkeling van de Twentse identiteit in kaart brengen om de publieke betrokkenheid bij stadsontwikkeling te versterken. Als eerste stap is de groep van hoogleraar Lissa Roberts gevraagd om een inventarisatie te maken van beschikbare bronnen, lokale expertise en belangstelling. De bedoeling is dat het historisch materiaal wordt ontsloten en kan worden gepresenteerd aan een breed geïnteresseerd publiek. Roberts verwacht de inventarisatie in juni klaar te hebben.
Naast de inventarisatie zal tevens advies worden uitgebracht over hoe het onderzoek naar de geschiedenis van Enschede verder moet worden ingericht, en welke vorm het moet krijgen. Roberts mikt op de ontwikkeling van een gestructureerd onderzoekprogramma met de aanstelling van een bijzonder hoogleraar regionale geschiedenis. Ze blikt voorzichtig vooruit: `Het moet geen smal wetenschappelijk programma zijn, maar het moet worden ingebed in de regio. Er zijn in Enschede veel mensen en verenigingen bezig met geschiedenis en erfgoed. Die moeten we erbij betrekken. Dit is een prachtige gelegenheid om te werken aan de ontwikkeling van de Twentse identiteit.'
De hoogleraar stelt zich bij het onderzoek meer voor dan de publicatie van een enkel historisch boek. Ze verwacht dat er ook producten ontwikkeld worden als onderwijsmodules en tentoonstellingen.

Of was het toch een 1 april grap…

Geen opmerkingen: