zondag 2 mei 2010

Website over stadspoorten Kampen

Remy Steller, ontwerper en/of webmaster van diverse websites, waaronder die van het Frans Walkate Archief en de Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel heeft weer een nieuwe website ontworpen. Via www.koornmarktspoort.nl of www.broederpoort.nl of www.cellebroederspoort.nl kom je op een website over Kamper stadspoorten.

Op de site kun je kiezen voor Kamper poorten of voor Kamper prenten. Via Kamper poorten is informatie te lezen over 21 poorten die ooit in Kampen gestaan hebben. Bovendien zijn hier afbeeldingen te zien van details van stadsplattegronden van Kampen door de eeuwen heen waarop de poorten staan afgebeeld. Ook zijn er van een aantal poorten afbeeldingen van schilderijen en prenten te bekijken.
Via Kamper prenten kun je inzoomen op zo’n dertig stadsplattegronden van Kampen uit voornamelijk de 16de en 17de eeuw..

Hieronder een drietal afbeeldingen van Kamper poorten ruim honderd jaar geleden, afkomstig uit Kampen's heden en verleden (1904).

Geen opmerkingen: