zondag 4 juli 2010

Canon van de Ruimtelijke Ordening


Boven: Bolwerkparken in Zwolle als markant voorbeeld 'Herontwikkeling van oude militaire bolwerken’

De jongste loot aan de canon-boom is een typisch Nederlandse: de Canon van de Ruimtelijke Ordening.

Hoe kwam de Canon tot stand
De canon is een initiatief van met ministerie van VROM en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV). Door hen werden sessies georganiseerd, waar mensen uit het vakgebied ideeën konden aandragen voor een 120-tal iconen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Uit deze 120 potentiële iconen kon het publiek tussen 1 februari en 1 april 2010 een keus maken. Tenslotte werd door een vakjury de definitieve canon van 35 iconen vastgesteld. Daarbij werd gekeken naar de uitslag van de verkiezing, maar de jury had het recht bepaalde iconen samen te voegen en niet verkozen iconen toch op te nemen. De jury heeft van dat recht gebruik gemaakt.

Pieterpad no. 1
Opvallend bij de keus van het publiek is dat het Pieterpad, als markant icoon voor het wandel- en fietspadennetwerk in Nederland verreweg de meeste stemmen kreeg. In de top 5 werden gekozen:
1. Pieterpad 2649 stemmen
2. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1993 stemmen
3. Paleiskwartier Den Bosch 1211 stemmen
4. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 752 stemmen
5. Deltawerken 542 stemmen

Vakjury kiest 35 iconen
Hoe de jury tot haar keus is gekomen is te lezen in het juryrapport. Hierin zijn ook de meer uitgebreide beschrijvingen van de 35 geselecteerde iconen te lezen. De canon moet overigens niet worden opgevat als een top-zoveel lijstje maar de 35 iconen moeten een redelijk compleet geven van de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Nederland.


Twee Overijsselse iconen
De plekken die op de kaart met 35 iconen zijn aan te klikken worden genoemd als een markant voorbeeld van het betreffende icoon.
Zo worden de Bolwerkparken van Zwolle beschouwd als een markant voorbeeld voor de ‘Herontwikkeling van oude militaire bolwerken’ en is de aanleg van de rijksstraatweg van Zwolle naar Enschede als voorbeeld genomen voor de ‘Systeemsprong van verkeer over water naar verkeer over de weg’.

Geen opmerkingen: