woensdag 11 augustus 2010

Bibliografie van Groningen, en hoe zit het met de Bibliografie van Overijssel?Via het weblog van Eric Hennekam kwam ik achter het bestaan van de Bibliografie van Groningen. Ook noemde hij Utrecht. Er zijn meer provinciale bibliografieën op internet te vinden of althans databases waarin alles te vinden is wat over een bepaalde provincie (en plaatsen binnen die provincie) geschreven is. Voorbeelden: de Gelderse catalogus, Geschiedenis Zeeland, Brabant Collectie Ook in Drenthe, Flevoland, Friesland bevinden zich dergelijke catalogi. Hoe het met de andere provincies zit weet ik niet, maar ik heb er op dit moment even niet de tijd voor om dat uit te zoeken.

De criteria t.a.v. welke publicaties wel of niet worden opgenomen verschillen nogal. Krantenartikelen, rapporten, jaarverslagen, toeristische uitgaven, fictie (romans, verhalen, poëzie) etc. worden dan weer wel dan weer niet opgenomen.

Hoe zit het met Overijssel?
In papieren vorm is er genoeg te vinden: de officiële bibliografie van Overijssel en de gedrukte catalogi van de OBD, Athenaeumbibliotheek en Oudheidkamer Twente, die gezamenlijk wel compleet weergeven wat er ooit verschenen is tot pakweg 1990.

Maar hoe zit het op internet?
Tussen 1994 en 1998 stelden een viertal instellingen jaarlijks een bibliografie samen, welke hier te doorzoeken zouden moeten zijn – helaas werkt de link niet meer.

De Overijssel Catalogus, de aquabrowser van Overijsselse bibliotheken, geeft wel het complete bezit weer van de Overijsselse bibliotheken én tevens het bezit van het Historisch Centrum Overijssel. Het bezit van het HCO, de OBD, SAB, OB Enschede, Oudheidkamer Twente (gedeeltelijk), kortom van de belangrijkste collecties met regionale literatuur is via de Overijsselse aquabrowser te bekijken. Maar niet als apart bestand – wel gemakkelijk terug te vinden, samen met allerlei titels die je dan misschien niet zoekt. Voordeel is dat je precies kunt zien waar het werk zich bevindt en dat je het (indien uitleenbaar) meteen via Zoek&Boek aan kunt vragen.
Tijdschriftartikelen zijn slechts via een trefwoord terug te vinden. Je vindt dan alleen het nummer van het tijdschrift waar iets in staat over het gezochte onderwerp, niet de titel en auteur van het artikel. Vanaf 2009 houdt de OBD een apart blog bij waarin de tijdschriften van historische verenigingen ontsloten worden. Dit blog zou met terugwerkende kracht kunnen worden uitgebreid met artikelen van voor 2009 en vervolgens aan de door de aquabrowser te doorzoeken websites toegevoegd kunnen worden. Dat uitbreiden is een enorm karwei – dat gaat niet lukken, of er moeten zich vrijwilligers aandienen…

Conclusie: een bibliografie van Overijssel op internet is er niet. Met de Overijsselse aquabrowser kom je een heel eind, maar allerlei tijdschriftartikelen over regionale onderwerpen (en daar zijn er veel van) vind je soms wel maar meestal niet.

Wat zouden we hier aan kunnen doen? Wie het weet mag het zeggen.

Geen opmerkingen: