maandag 27 september 2010

Mijn Vecht, Mijn verhaalMijn Vecht, mijn verhaal is een website voor en door iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de Vecht en het Vechtdal. Bewoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen en onderzoekers worden uitgenodigd om zelf bijdragen te plaatsen en te reageren.

Mijn Vecht, mijn verhaal is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel. Met de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta, LTO Noord, Natuur- en Milieu Overijssel en tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied wordt samengewerkt aan de toekomst van het Vechtdal.

Mijn Vecht, mijn verhaal is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het programma Mooi Nederland van het ministerie van VROM en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

In vier plaatsen langs de Vecht zijn de afgelopen maanden verhalenavonden georganiseerd, om inwoners van het Vechtdal bekend te maken met de website Mijn Vecht, Mijn verhaal en de eerste verhalen op te tekenen.

De website ziet er goed uit. Er zijn diverse zoekmogelijkheden: via een kaart, op categorie, op periode, op trefwoord, auteur etc. Er is veel aandacht aan besteed. Maar het gaat er natuurlijk om dat er heel veel verhalen geplaatst gaan worden over plekken, personen, gebeurtenissen etc. die de geschiedenis van het Vechtdal in kaart brengen.
Door instanties, ambtenaren en particulieren zijn nu zo’n 75 verhalen ingezonden - van uitgebreid tot zeer summier –, en op de website te vinden. Niet zo veel, gezien de investering in tijd, energie en geld. Zou dit weer zo’n website worden waarover ik het in mijn vorige blogpost had? Prachtige plannen en vergezichten, maar uiteindelijk bloedt het dood. Dat zou jammer zijn, want ‘het concept’ is aantrekkelijk. Ik ben benieuwd hoe Mijn Vecht, Mijn verhaal er over een half jaar uitziet.

Geen opmerkingen: