woensdag 1 december 2010

Cultuur en bezuinigingen, nu en vijftig jaar geleden

Er schijnen tegenwoordig linkse en rechtse hobby’s te bestaan. Als het echt om hobby’s gaat zouden geen van beiden iets mogen kosten. Wat de één als een hobby beschouwt, is volgens de ander onderdeel van beschaving. Hoe je er ook tegenaan kijkt, opvallend is de willekeur. Sommige gemeenten proberen te redden wat er te redden valt, andere zetten zichzelf op de kaart met draconische bezuinigingen op cultuur. Wie wist van het bestaan van de gemeente Berkelland? Sinds kort is het bekendheidspercentage drastisch omhoog gegaan, sinds de aankondiging van de wethouder dat de Achterhoekse gemeente met 29 kernen en 45.000 inwoners het voortaan maar zonder bibliotheken moet doen. Als je dan persé lid van een bibliotheek wilt zijn kun je toch naar een buurgemeente – of een andere hobby zoeken?
December 1960
In De Mars, maandblad van en voor Overijssel van december 1960 – precies vijftig jaar geleden – wordt de vraag gesteld: ‘Wat offeren gemeenten aan cultuur?’. Klinkt heel anders dan het gepraat over hobby’s. Dat er toen in Deventer 4x zoveel werd uitgegeven aan cultuur dan in Assen, daar was men in Assen niet trots op, zoals de wethouder in Berkelland nú wel trots is op zijn statement. In Assen moest nog een stevige inhaalslag gemaakt worden. In het artikel in de Mars wordt vergeleken hoeveel er per gemeente aan een dertigtal (!) cultuurposten werd uitgegeven. Het woord bezuinigen komt in het hele artikel niet voor. Het waren andere tijden, vast geen betere. Maar het cynisme waarmee men spreekt over de ‘hobby’ van een ander kwam je toen niet tegen.

Geen opmerkingen: