maandag 14 februari 2011

Regionale uitgaven 2011-3

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat – Titels en exemplaren – Bestelbeheer – NBD – Aanbod en bestellen – IAI’s

IAI's 2011-2

Oneindig Overijssel : een bloemlezing verzen van de dichter bij Overijssel / Koos Geerds. - [Enschede] : AFdH Uitgevers, 2011. 23 p. - € 5,-Op 28 januari sloot Koos Geerds zijn periode van 2 jaar Dichter bij Overijssel af, en werd hij opgevolgd door Dick Schlüter. Ter gelegenheid van dit feit verscheen de bundel Oneindig Overijssel, met daarin een selectie uit de gedichten die Geerds de afgelopen twee jaar schreef. De uitgave werd mogelijk gemaakt door het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de Provincie Overijssel. De bibliotheken krijgen de bundel aangeboden voor € 5,- (de helft van de winkelprijs).

Wij in Twente : 2011 / onder red. van Jan Medendorp ... [et al]. - Enschede : ReggeMedia, 2011. - 234 p. – ISBN 9789072680051. - € 11,85Een 236 pagina’s dik glossy ‘magazine’, dat één keer per jaar verschijnt. Een mix van oud en nieuw. Historische verhalen over onder meer de Boerenopstand van Tubbergen (1971), over het Wiener Café in Enschede en over de paragnost Gerard Croiset, maar ook reportages over innovatieve bedrijven, over Tukkers die het gemaakt hebben in den vreemde en bijvoorbeeld over cultuur. Een must voor Twentse bibliotheken!

Klein Deventer winterboek : met de mooiste verhalen en prachtigste gedichten / gebaseerd op de prenten van Baski (Bjarni Skuli Ketilsson) ; samenstelling en red. Jan van Kessel. - [Deventer] : Artnik uitgaven, 2010. - 33 p. – ISBN 9789490548094. - € 9,95‘Klein’ slaat op het aantal bladzijden. Het boek is mooi geïllustreerd en in groot formaat uitgegeven. De winterse verhalen zijn deels geselecteerd uit de schrijfwedstrijd. Daarnaast is een aantal Deventer schrijvers en dichters (m/v) uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Boeren, burgers en buitenlui hoort! hoort! / Aranka Wijnbeek en Peter Vader. - Zwolle : D33 publicaties/Stadsomroepersmuseum Zwolle, 2010. - 80 p. – ISBN 9789490470067. - € 14,95Boeren burgers en buitenlui, hoort! hoort! geeft in woord en beeld een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van de omroeper, van de Romeinen tot nu. De collectie van het Stadsomroepersmuseum Zwolle van omroeper Peter Vader vormde het uitgangspunt voor dit boek. Veel oude foto's en anekdotes schetsen een beeld van ‘misschien wel het één na oudste beroep ter wereld’.

Clarinet shuffle : de geschiedenis van de Rivertown Dixieland Jazzband 1949-1969 : een jazzorkest uit de IJsselstreek / Henk Kleinhout. - Venlo [etc.] : Smit van 1876, cop. 2010. - 184 p. – ISBN 9789062896417. - € 22,15De uit Deventer en Zutphen afkomstige Rivertown Dixieland Jazzband was eind jaren vijftig, begin jaren zestig het belangrijkste oude-stijljazzorkest buiten de Randstad. Ontstaan als een soort schoolorkestje ontwikkelde de band zich onder de bezielende leiding van Henk Post tot een formatie die alom furore maakte. Naarmate de successen zich opstapelden kregen de Rivertowners ook meer bekendheid in andere delen van ons land en daarbuiten, vooral in West-Duitsland. Deze chronologische biografie schetst de geschiedenis van de band vanaf 1949 tot en met de teloorgang eind jaren zestig.

Deventer de plek / Clemens van Heck. - Deventer : Gemeente Deventer, 2011. - 70 p. - ISBN 9789079701131. - € 7,50Deventer de Plek beschrijft een aantal pioniers die belangrijk waren voor de industriële ontwikkeling van de stad. Enkele voorbeelden: ijzergieter Lindeman, de uitvinder van de spiraal bedbodem Auping, de uitgever Kluwer, de adviseur Bos en een tiental andere bekende namen. Ook wordt een overzicht gegeven van de bedrijven met meer dan 100 werknemers en bedrijven die al meer dan 100 jaar in Deventer zijn gevestigd. Het boekje is een uitgave van de gemeente Deventer i.s.m. Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) en de Stichting Stadsmarketing Deventer.

Met de kop in de wind : een selectie van actuele columns, zijlijntjes en andere verhalen uit Steenwijkerland / Bert Kuiper; [foto's Willem Bijzitter]. - [Steenwijk] : Dirk de Winter, 2010. - 112 p. – ISBN 9789081614313. - € 17,65Dit is het zesde boek van oud-journalist Bert Kuiper, chroniqueur locale van Steenwijk en omgeving. Het bevat persoonlijke verhalen, waarin hij zich kwetsbaar opstelt, columns, impressies van fietstochten in de omgeving en andere verhalen die zich afspelen in Steenwijkerland. Toegevoegd is een bijlage met achtergronden over het neerstorten van twee bommenwerpers in De Pol en Ronde Blesse tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gebruiksgoed van regenten, armen en wezen in Hasselt / met bijdr. van Michel Klomp, Jan ten Hove en Hemmy Clevis. - Zwolle : SPA uitgevers Zwolle, 2010. - 79 p. – ISBN 9789089320384. - € 11,95In juni 1775 schonk de adellijke familie Van Rechteren een leegstaand en vervallen huis in de Ridderstraat aan de magistraat van Hasselt om onderdak te bieden aan behoeftige bejaarden, gebrekkigen en wezen. Na een grondige verbouwing trokken de eerste bewoners er 1778 in. Beschreven wordt de geschiedenis van het armen- en weeshuis, de bouwgeschiedenis van het huis en de huisraad van de bewoners en hun regenten, waarbij ook de verschillen tussen het leven van regenten en armen en wezen goed naar voren komen.

Buurtschap IJsselzone : de voortuin van Zwolle / Jan Gulikers, Ad van Halem. - Zwolle : Vereniging Buurtschap IJsselzone, 2010. - 101 p. - € 14,95De auteurs geven een karakteristiek van de oude buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en gaan in op de geschiedenis van de Spoolderberg, het landgoed Schellerberg, het Engelse Werk en het Katerveer. Ruime aandacht wordt besteed aan de nieuwe natuurgebieden en de projecten in het kader van 'Ruimte voor de Rivier'. Een boek over het heden, verleden en de toekomst van de buurtschap IJsselzone, geïllustreerd met foto's van dit oude cultuurlandschap tussen de stad Zwolle en de IJssel.

In Deventer : architectuur vanaf 1950 / [teksten : Dirk Baalman, Peter Ghijsen ; fotogr. Erwin Zijlstra]. – Deventer : Stichting Architectuurcentrum Rondeel, 2010. - 128 p. – ISBN 9789081404730. – (In Deventer; deel 3). - € 16,96Architectuur vanaf 1950 gaat over de jongste architectuur in deze stad én en over de stedenbouw. Met veel foto’s en voorbeelden worden vrijwel alle naoorlogse bouwstijlen in beeld gebracht. Achterin het boek is een uitneembare wandel- en fietskaart opgenomen. Eerder verschenen in deze serie: 'Architectuur tot 1950' en 'Landschap en cultuurhistorie'.

De Vogellanden in beweging : een halve eeuw revalidatiezorg in Zwolle, 1950-2010 / eindred. Anneke Klein-Wierenga ...[et al.]. - [Zwolle] : W&S Scholten, 2010. 140 p. - € 19,50
Beschrijving van 60 jaar revalidatiezorg in Zwolle. De ontwikkeling van een klein team van vrijwilligers dat spastische kinderen behandelde tot het volwaardige centrum voor revalidatie De Vogellanden, waar volwassenen en kinderen met een grote diversiteit aan aandoeningen behandeling krijgen. Medewerkers, revalidanten en hun familie vertellen hun verhalen over wat De Vogellanden voor hen heeft betekend.

Van Bornse hof naar Bornsche Maten : wonen, woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling van Borne / Gerda Remmers. - Borne : Woonbeheer Borne, 2010. - 102 p. – ISBN 9789081619912. - € 17,95Naar aanleiding van het 90-jarig jubileum van Woonbeheer Borne en haar voorlopers werd dit boekje uitgebracht, waarin onder meer geschetst wordt: het leven en wonen in Borne van vroeger tot circa 1950, de ontwikkeling van Borne van 1950 tot nu en de geschiedenis van de woningbouwverenigingen in Borne.

Geen opmerkingen: