maandag 18 april 2011

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (2)

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan bijna alle bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. Ik schreef er al eerder over. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. Ik pleit er dan ook voor dit tijdschrift te digitaliseren. In deze rubriek vermeld ik per kwartaal een aantal artikelen over onderwerpen of gebeurtenissen uit dit blad.


Foto: Pothoofd in Deventer, dat in het kader van de O.W.P. gedempt wordt

Vandaag het tweede kwartaal 1953. Hierin vinden we lange artikelen over:
- de Overijsselse sigarenindustrie (G.J. Hendriks); er werken nog 2.285 mensen in deze bedrijfstak, hoofdzakelijk in Kampen; een terugval in de productie wordt door de regering bestreden door een halvering van de accijns (!)
- de Openbare werken-politiek (O.W.P.); een lichte terugval in de conjunctuur wordt bestreden met het van overheidswege aanbesteden van het aanleggen van wegen, bruggen, rioleringen etc.
- de onthulling van het Overijssels verzetsmonument, vervaardigd door beeldhouwer Titus Leeser uit Ommen, op de Markeloseberg
- lectuur en platteland (Joh. Buursink); een uitgebreid artikel over de opbouw van het plattelandsbibliotheekwerk, dat in 1953 nog maar nauwelijks een aanvang had genomen
- een speciaal nummer over ‘de schoonheid van onze provincie’ met o.a. bijdragen van Herman Wigbels, Jelle Troelstra, H.M. Lugard en Adriaan Buter. Plus een column van Carel Enkelaar over het modeverschijnsel om naar de Rivièra op vakantie te gaan: ‘Laat ze maar gaan naar Nice, naar de casino’s en de dure champagne. Ik heb een huisje gehuurd in Buurse aan de beek en als ik dorst heb drink ik karnemelk’.
- een speciaal nummer over Almelo met bijdragen van o.a. Joh. Buursink en G.B. Vloedbeld.
- interview met kunstschilder Johan Haanstra


Foto: Sigarenmakerszaal

Uit de Kroniek van Overijssel (berichten):
- prof. K.H. Heeroma aanvaardde het eerste professoraat in het Neder-Saksisch.
- op 7 april passeerde de akte, waarbij de barones van Twickel haar landgoed overdroeg aan de Stichting Twickel, zodat het behouden bleef en niet uiteenviel (en nu het grootste landgoed van Nederland is).
- in Raalte wordt begonnen met de bouw van de St. Franciscushof, een psychiatrisch ziekenhuis voor katholieke vrouwen.
- er komt geld beschikbaar voor een nieuwe Twentsche Schouwburg in Enschede; Klaas Jassies, redacteur van De Mars, wordt benoemd tot directeur.
- Negen schilders van de Overijsselse ‘Nieuwe Groep’ poseren in Deventer.
- op 21 april overleed mevr. G.A. Leenderts-Ladenius, van 1919 tot 1950 statenlid voor de SDAP; jarenlang was zij het enige vrouwelijke Statenlid.

Geen opmerkingen: