woensdag 27 april 2011

Regionale uitgaven 2011-8

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat – Titels en exemplaren – Bestelbeheer – NBD – Aanbod en bestellen – IAI’s – Week 2011-17

IAI’s 2011-8

De familie Korteling : kunst en ambacht / Roel Smit-Muller. - Zutphen : Walburg Pers, 2011. - 144 p. – ISBN 9789057307072. - € 28,90Boek behorend bij de tentoonstelling over het werk van de familie Korteling, die nog loopt t/m 4 september in het Historisch Museum te Deventer. De Deventer familie Korteling bracht een zevental kunstschilders voort. Andere leden van de familie hadden talenten op het gebied van literatuur, architectuur en toegepaste kunst. De vele Kortelings worden nog al eens door elkaar gehaald. De auteur, Roel Smit-Muller, ontwart de knoop en plaatst de diverse Kortelings in het kader van hun tijd. De meeste Kortelings konden niet leven van de schilderijen, maar vulden hun inkomsten aan met ambachtelijk vakwerk: figuraties, ornamenten, belettering en kalligrafie. Zie voor een bespreking van het boek de website Historiën. De Kortelings hebben ook een eigen website.

Mondig voorwaarts : Johannes van Vloten en zijn kinderen / [red. en samenst.] Francisca van Vloten. - Deventer : De Factory, 2011. - 127 p. – ISBN 9789081172769. - € 15,-Johannes van Vloten (1818-1883) was een bijzonder en veelbesproken man in zijn tijd. Hij was pleitbezorger voor openbaarheid, voor onderwijs voor vrouwen, voor algemeen kiesrecht, tegen onverantwoorde kinderarbeid, ‘bluffende oppervlakkigheid’ en ‘pralende onbeduidendheid’ – hij uitte onverbloemd wat hem op het hart lag in de overtuiging dat meer mondigheid tot een betere wereld zou leiden. Een redevoering in 1867 waarin hij onder meer de ‘alom aanwezige maatschappelijke huichelarij’ hekelde, leidde tot zijn ontslag als hoogleraar aan het Athenaeum in Deventer. Van Vloten heeft veel gepubliceerd, met name na zijn ontslag. Hij en zijn vrouw probeerden hun vier zoons en drie dochters op te voeden tot vrije en zelfstandig denkende mensen, trouw aan zichzelf en ruimhartig voor anderen. In hoeverre dat gelukt is wordt door nakomelinge Francisca van Vloten geschetst.

Ontmoetingsplaats van verhalen : het gemeentearchief Steenwijkerland / Jolanda de Kruyf. - [Kampen] : IJsselacademie, 2011. - 108 p. – ISBN 9789066972094. – (Publicaties van de IJsselacademie). - € 19,95Een flink aantal voormalige gemeenten behoren tegenwoordig tot de gemeente Steenwijkerland. Tien jaar is er gewerkt om de gemeentearchieven bijeen te brengen en te ontsluiten. Wat de vakspecialisten en vrijwilligers aan bijzondere charters, kladjes, foto’s, brieven en allerlei andere documenten vonden wordt in dit boek beschreven. Interviews met medewerkers en gebruikers, en de vele voorbeelden van wat je zoal in een archief kunt vinden, maken het boek interessant voor leden van historische verenigingen en andere historisch geïnteresseerden.

Wonen in een grensgebied : een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr.-1300 na Chr) / Henric Marcel van der Velde ; [ill.: A.E. Botman]. - Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011. - 308 p. – ISBN 9789057991769. – (Proefschrift VU Amsterdam). - € 39,95
Ook online verschenen.Belangrijke publicatie, geschikt voor grote bibliotheken. Recent archeologisch onderzoek, met gebruikmaking van moderne specialistische onderzoekstechnieken, heeft geleid tot nieuw inzicht in historische processen in Twente, Salland en de Achterhoek. Aan de hand van 25 archeologische onderzoeken wordt de ontwikkeling van het landschap en van de nederzettingen in het gebied gedurende de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen beschreven. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de Germaanse stammen in de Laat-Romeinse tijd in economisch en sociaal opzicht deel uitmaakten van het Romeinse rijk en dat de regio tot bloei kwam in de 3de eeuw, terwijl in de geschiedenisboeken altijd de strijd tussen Germanen en Romeinen werd benadrukt. In het boek worden meer conclusies getrokken, b.v. dat zonder de komst van Karel de Grote het huidige landschap van Oost-Nederland er anders uit zou hebben gezien.

Bathmens Beiaard Boek [BLADMUZIEK] : deel 1 / bewerkingen Jan Willem Achterkamp. -
Terwolde : Achterkamp, 2011. - 1 partituur (60 p). - € 17,50De beiaardier van het Bathmens carillon, Jan Willem Achterkamp, heeft het initiatief genomen tot het bewerken van muziekstukken om op het Bathmens carillon te spelen. Dit eerste deel van een uit te brengen serie bestaat uit een aantal bewerkingen van viool-, cello- en fluitsolowerken van Johann Sebastian Bach. Daarnaast bevat het boek composities van zonen van Bach, van collega's van hem en van leerlingen.

1 opmerking:

Tariq Honey zei

I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
vakantiehuis dordogne