zondag 5 juni 2011

J.W. Racer’s Overysselsche gedenkstukken gedigitaliseerd


Website Early Dutch Books Online

De Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden openden onlangs de website Early Dutch Books Online. Voor de site zijn 10.000 in Nederland uitgegeven boeken met meer dan twee miljoen pagina's uit de periode 1780–1800 gedigitaliseerd. De in Early Dutch Books Online opgenomen boeken zijn op woordniveau doorzoekbaar gemaakt. Inhoudelijk is vooral gekozen voor de geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken uit deze periode.Racer publiceerde zijn Overysselsche gedenkstukken tussen 1781 en 1797. Het waren roerige tijden. In relatief korte tijd kreeg men te maken met de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog, de Franse Revolutie en de Bataafse Republiek. In Overijssel roerde ‘Nederlands eerste democraat’ Joan Derk van der Capellen tot den Pol zich. Een zoekactie op zijn naam levert liefst 628 gedigitaliseerde documenten op waarin zijn naam voorkomt.
Ook het vierdelige Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren: behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel van Gerhard Dumbar jr. is gedigitaliseerd. Meer publicaties van Dumbar en ook Racer (o.a Almelosche Oudheden) zijn opgenomen, evenals het Biografisch Woordenboek der Nederlanden van De Chalmot. Eigenlijk is bijna elke zoekactie naar (Overijsselse) werken uit die tijd raak. Kortom Early Dutch Books Online is een zeer belangrijke nieuwe bron voor het vinden van gedigitaliseerde werken.

1 opmerking:

Robert zei

Let wel! Het achtste deel van de Gedenkstukken staat er niet op.