dinsdag 12 juli 2011

Regionale uitgaven 2011-11

Rubriek met aanschafinformaties voor collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2011-27

IAI’s 2011-11

Nijverdal : verleden, heden, toekomst / met bijdragen van Johan Alferink ... [et al.] ; red.: Dinand Webbink. - Nijverdal : Uutgeverieje 'n Boaken, 2011. - 255 p. – ISBN 9789076272238. - € 19,50Nijverdal werd in 1836 gesticht. De kleine nederzetting met enkele fabrieksgebouwen groeide uit tot het dorp van nu. In enkele inleidende hoofdstukken wordt de ontwikkeling geschetst van een dorp dat volledig afhankelijk is van de textielindustrie tot een welvarend regionaal centrum. De andere hoofdstukken behandelen voornamelijk de periode van 1945 tot heden. Een groot aantal thema’s passeert de revue: economie en industrie, ruimtelijke ordening, moderne architectuur, recreatie en toerisme, sport, cultuur, onderwijs, godsdienstig leven en sociaal-cultureel werk. De tekst wordt verlevendigd met ruim 200 illustraties en enkele gedichten en korte verhalen die Nijverdal tot onderwerp hebben. Het boek sluit af met een toekomstvisie. Nooit is er zo uitgebreid geschreven over het naoorlogse Nijverdal. Een bijzonder boek, zowel qua inhoud als vormgeving.

Verweven met Twente : de joodse fabrikantenfamilie Spanjaard (1800-2000) / Marianka Spanjaard & Paul Denekamp. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 2011. – 255 p. – ISBN 9789057307348. - € 29,50Eigenlijk een familieboek uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Berith Salom, een vereniging van nazaten van Salomon en Sara Spanjaard, inmiddels toe aan de negende generatie. Salomon Spanjaard belandde begin 19e eeuw als marskramer in Borne en stond aan de wieg van een fabrikeurs- en handelsfirma, die onder leiding van zijn zonen en kleinzonen zou uitgroeien tot werkgever voor meer dan de helft van de Bornse bevolking. Jacob Spanjaard drukte in de eerste decennia van de 20ste eeuw zo’n stempel op bijna alles wat in Borne gebeurde, dat hij de bijnaam ‘God van Borne’ verwierf. ‘Verweven met Twente’ is meer dan een familieboek. Geschetst wordt hoe een joodse familie weliswaar invloedrijk was, maar toch een beetje werd buitengesloten, waardoor ze ook erg op zichzelf waren. Ook aan bod komen de ontwikkelingen zoals die in de tijd plaatsvonden: ups en downs in de conjunctuur, de sociale kloof tussen fabrikanten en arbeiders, het familisme en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, die tot gevolg had dat de Spanjaards na de oorlog vrijwel uit de directie waren verdwenen.

Het dialectenboek. – Deel 11: Sprekend van aard: bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen / onder red. van Veronique De Tier, Ton van de Wijngaard, Ronny Keulen. - Groesbeek [etc.] : Stichting Nederlands Dialecten, 2011. – 191 p. – ISBN 9789073869134. - € 23,-Over (vaak al eeuwenoude) bijnamen, scheldnamen en karaktereigenschappen die bijvoorbeeld inwoners van bepaalde plaatsen werden en worden toegedicht. Het gaat over Nederlandse en Vlaamse dialecten, waarbij uiteraard ook Overijssel aan bod komt. Veel grappige voorbeelden en illustraties.

Winkels van weleer : Vriezenveen & Westerhaar-Vriezenveensewijk, deel 3 / [tekstred.: Hans J. Kobes]. - Vriezenveen : Stichting Peddemorsboerderij, 2011. – 95 p. - € 12,50Derde en laatste deel van de serie over winkels in Vriezenveen en omgeving. Mooi kijkboek voor ouderen vanwege de vele nostalgische foto’s.

Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht' : gedenkboek J.C.Bloem / Cees Duine (red.). - Steenwijk : Stichting Mr. J.C.Bloem-poëzieprijs, 2011. – 80 p. – ISBN 9789079726066. - € 17,50J.C. Bloem, bekend dichter, maar ook bekend van de tekst van de steen op zijn graf in Paasloo met daarop de tekst ‘Voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij’. Het boek bevat bijdragen over Bloem en zijn vrouw Clara Eggink, gedichten van J.C. Bloem en afbeeldingen van kunstwerken gemaakt naar aanleiding van de gekozen gedichten.

De wonderbaarlijke avonturen van de kleine Oekibala / Arno Guldemond ; met ill. van Githa Schrijver. - [Broekland] : Borgelaer, 2010. – 31 p. – ISBN 9789081632911
Oorspr. uitg.: Van Holkema & Warendorf, 1975. - € 12,50Herdruk van het oorspronkelijk in 1975 uitgegeven prentenboek van de Sallandse uitgever en schrijver Arno Guldemond, voorzien van nieuwe illustraties van Githa Schrijver.

Geen opmerkingen: