woensdag 17 augustus 2011

Regionale uitgaven 2011-12

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2011-31

Het boek ‘Overijssel: plaatsen van herinnering’ is inmiddels ook al via NBD-Biblion aangeboden.

IAI’s 2011-12

Overijssel : plaatsen van herinnering / onder red. van Wim Coster en Jan ten Hove. – Amsterdam ; Zwolle : Bert Bakker ; Historisch Centrum Overijssel, 2011. – 541 p. – ISBN 9789035133808. - € 39,95Het Franse begrip ‘lieux de mémoire’ (‘plaatsen van herinnering’) slaat op het vertellen van verhalen aan de hand van historische plekken of gebouwen. In de jaren 2005-2007 zag de vierdelige serie ‘Nederland. Plaatsen van herinnering’ het licht. Overijssel is de eerste provincie met een eigen boek over plaatsen van herinnering. Wim Coster, die samen met Jan ten Hove de redactie verzorgde spreekt over ‘gidsen door de tijd’: plekken of personen zijn heel goede kapstokken om mooie historische verhalen te vertellen.
Alle 25 Overijsselse gemeenten zijn met een plek of monument vertegenwoordigd. De redactie heeft gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie in periodes en thema’s. Er zijn originele keuzes gemaakt. Voor Tubbergen is bijvoorbeeld niet gekozen voor het Schaepman-monument met een verhaal over de katholieke staatsman maar voor de motorraces. Niet alleen de klassieke onderwerpen – Thorbecke, de Hanze, Moderne devotie etc. - komen aan bod maar ook verhalen over veenarbeiders, de tribune van Heracles, de ijsbaan van Dalfsen, de Lonneker landbouwcoöperaties. De diversiteit aan onderwerpen maakt het mooi geïllustreerde boek zeer lezenswaardig.

Landelijk Twente : Twente in 4 seizoenen / Henk Frons; met medew. van Anne van der Meiden. – Boekwinkel Heinink, 2011. – ISBN 9789081590709. - € 24,95Fraai fotoboek met per jaargetijde korte poëtische inleidende teksten van Anne van der Meiden.

Mensen in het Vechtdal / G.J. Hesselink. – Hardenberg : Heijink, 2011. – 83 p. – ISBN 9789081301701. - € 12,95Dit is het zesde boek van Gerrit Jan Hesselink over Ommen en omgeving en het Vechtdal. Stapsgewijs gaat hij door de laatste honderd jaar geschiedenis van de streek, waarin hij de gebeurtenissen en veranderingen die plaatsvonden beschrijft.

In de onderduik : hoe Steenwijker joden de oorlog overleefden / Jan van Rossum. - Stichting Gedenkteken Joodse Steenwijkers, 2011. – 279 p. - € 22,50Van de ongeveer 100 joodse inwoners van Steenwijk heeft de helft de oorlog overleefd. Over de Joden die omkwamen werd in 2005 het boek 51 portretten: de vermoorde joden van Steenwijk uit de schaduw uitgebracht. In de onderduik gaat over de belevenissen van de Joden die overleefden door onder te duiken. Een aantal van hen kon de auteur nog persoonlijk interviewen, in de overige gevallen kwam de informatie van nabestaanden. De auteur stelt in zijn boek dat het hoge overlevingspercentage nauwelijks te maken heeft met het verzet en een onderduikorganisatie in Steenwijk. Deze ‘mythe’ wordt door hem doorgeprikt.

Landgoederen bij Olst-Wijhe : twee fietsroutes. – VVV Olst i.s.m. Sallands Bureau voor Toerisme, 2011. – 48 p. - € 4,50Dit boekje, voorzien van veel afbeeldingen en foto’s, voert langs huizen en parken, buitenplaatsen en landgoederen in de omgeving van Olst en Wijhe. De nummers bij de beschreven landgoederen corresponderen met de kaarten en de routebeschrijvingen van twee fietsroutes, die grotendeels ook weer aansluiten op de bekende fietsknooppuntenroutes.

Landgoederen bij Heino-Raalte : twee fietsroutes. – VVV Olst i.s.m. Sallands Bureau voor Toerisme, 2011. – 48 p. - € 4,50Voor beschrijving zie hierboven.

Geen opmerkingen: