zondag 25 september 2011

Databank sportgeschiedenis vóór 1940

Vorige week werd door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis i.s.m. het NOC/NSF de databank ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot en met 1940’ geopend. Het gaat om de sporten voetbal, korfbal, hockey, gymnastiek, schaken en tennis.Oprichtings- (en opheffingsjaren) van bonden en clubs, inclusief bronvermelding en inleidende artikelen over de afzonderlijke sporten in deze periode vind je in de database. Je kunt de complete lijst van clubs per sport oproepen, maar ook zoeken op plaats.

Als voorbeeld: kijk hier welke 122 neutrale, rooms-katholieke, protestants-christelijke en socialistische clubs in Deventer voor de oorlog hebben bestaan.
Wat je mist in de database zijn de vele jubileumboeken over sportclubs en – bonden die intussen zijn verschenen. In de Overijssel collectie van de OBD, maar uiteraard ook bij het HCO, SAB en Oudheidkamer Twenthe vind je er vele honderden. Deze zijn te vinden via een zoekactie in de Overijsselse aquabrowser.

Geen opmerkingen: