dinsdag 4 oktober 2011

Athenaeumbibliotheek toont voorlopers van Facebook en Hyves

Een bijzondere tentoonstelling over het album amicorum, de ‘vriendenboekjes’ uit vroeger tijden en een bijzondere heruitgave van een 400 jaar oud album amicorum van een Deventer soldaat.Hieronder het persbericht, afkomstig van de Athenaeumbibliotheek:

Tegenwoordig gebruiken we Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter om ‘vrienden en volgers’ te verzamelen. Vroeger ging dat anders, namelijk met een album amicorum, ofwel een vriendenboek. Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) haalt de mooiste vriendenboekjes uit haar kluis en toont ze van 12 oktober tot en met 30 november 2011 bij de expositie ‘Oprechte vriendschap brengt een waar genoegen’. Bovendien verschijnt op 13 oktober 2011 het vriendenalbum van de zeventiende-eeuwse Deventenaar Macharius Pinninck in boekvorm.

Vooraanstaande vrienden verzamelen
Onder een album amicorum werd vroeger een vriendenboekje verstaan dat op reis werd meegenomen. Het was de gewoonte om het aan mensen die je onderweg ontmoette, voor te leggen en hen te vragen er een bijdrage in te schrijven. In de zestiende en zeventiende eeuw waren het vooral studenten die een album amicorum meenamen op hun academische rondreis. Zij vroegen aan medestudenten, professoren of andere beroemdheden om er een persoonlijk woord in achter te laten. Geleidelijk aan kregen deze albums een steeds persoonlijker en intiemer karakter. In de negentiende eeuw waren het vooral vrouwen die een album amicorum bijhielden. Ook werd de leeftijd van de bezitsters steeds jonger, waarmee de vriendenboekjes uiteindelijk het karakter kregen van het poëziealbum zoals velen dat nog uit hun jeugd zullen kennen. De door SAB geëxposeerde boekjes, afkomstig uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw geven een bijzonder inkijkje in de wereld van de eigenaar en zijn of haar tijdgenoten.

Album van een Deventer soldaat
Met het album amicorum van de Deventenaar Macharius Pinninck (1593-1636), wiens geboortehuis het ‘Penninckshuis’ aan de Brink nog gedeeltelijk bewaard is gebleven, hebben we het niet over een alledaags boekje. Het dateert uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en is nu bijna 400 jaar oud. De eigenaar was geen student, maar militair. Hij nam dienst in Duitsland, waar hij vocht in de Dertigjarige Oorlog. Familieleden en strijdmakkers schreven bijdragen in zijn album, vaak met mooie familiewapens erbij. Macharius sneuvelde bij een veldslag in Bohemen. Het album van Macharius is te zien bij de expositie en verschijnt op 13 oktober in de albumreeks van SAB en Corps 9 Publishers, getiteld ‘Ten Strijde!’, met een toelichting door Tineke Stein-Wilkeshuis. Het boekje kost € 14,50 en is te koop aan de balie van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, of via www.sabinfo.nl. Heel bijzonder is dat met de uitgave van ‘Ten Strijde’ een verloren gewaande krijttekening van een ruitergevecht, van de bekende schilder Esaias van de Velde, weer beschikbaar wordt voor een groot publiek.

De expositie is te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-15.00 uur in de hal van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Klooster 12 te Deventer.

Geen opmerkingen: