maandag 31 oktober 2011

Boek over Sallandse dialecten

De IJsselacademie stuurde ons een bericht over de uitgave van een belangrijk werk over Sallandse dialecten, getiteld De dialecten van centraal-Salland: Raalte, Heino en Lemelerveld : Klank- en vormleer, geschreven door J.J. Spa. Prijs € 19,95 (€ 15,95 voor donateurs van de IJsselacademie).Hieronder de tekst van het bericht.

Als basis voor het schrijven van de grammaticareeks (eerder verschenen de delen over de taal van Wijhe, Vollenhove, Ommen, Groot-IJsselmuiden en Steenwijk en omgeving) diende het materiaal van de taalkundige enquête die door de IJsselacademie in de jaren 1978-1981 werd gehouden. Destijds waren er enthousiaste groepen informanten werkzaam in Raalte, Heino en Lemelerveld, die op papier talloze aspecten van hun eigen taal hebben vastgelegd. Het verschijnen van Duizend Sallandse woorden (1986) en vervolgens het Nieuw Sallands Woordenboek (1995), samengesteld door de Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte, kunnen als een voortzetting gezien worden van het werk aan de IJsselacademie-enquête.

Voor De dialecten van centraal-Salland heeft dr. Spa verscheidene gesprekken gevoerd met de informanten uit Raalte, Heino en Lemelerveld. Van alle drie de varianten van het Sallands worden onder meer uitgelegd en toegelicht: de klanken, de uitspraakregels, het werkwoordsysteem, de verkleinwoorden en de meervouden van de zelfstandige naamwoorden. Aan het eind van ieder deel worden ter illustratie uitdrukkingen en een tekst in het betreffende dialect opgenomen.

Met de beschrijving van het centraal-Sallands wordt weer een belangrijk deel aan het in kaart brengen van de Overijsselse streektalen toegevoegd. Het boek is van groot belang voor de huidige en toekomstige streektaalsprekers, die immers langzamerhand de specifieke eigenaardigheden van de verschillende lokale talen kwijtraken. Het kan gebruikt worden als geheugensteuntje voor de streektaalspreker van deze tijd en als belangrijke bron voor nieuwkomers die meer over de streek en de streektaal willen weten. Voor te geven cursussen over streektaal en streekcultuur, kan het als basis en naslagwerk worden gebruikt.

Geen opmerkingen: