zondag 9 oktober 2011

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (5)

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan bijna alle bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. In deze rubriek vermeld ik per jaargang een aantal artikelen over onderwerpen of gebeurtenissen uit dit blad.


Foto: Diezerstraat Zwolle in 1955

Opvallend aan de jaargang 1955 is dat enkele thema’s telkens weer terugkomen en vanuit meerdere invalshoeken belicht worden. De stand van zaken in de Overijsselse industrie en economie is zo’n thema. Ook het ‘Opbouwwerk’ (sociaal- en sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk) en de rol die de provincie bij de financiering daarvan speelt, leverde meerdere artikelen op. Bepaalde onderwerpen uit 1955 zijn ook nu weer actueel.

In een groot artikel, getiteld ‘Financieringsproblemen en de Twentse Textielindustrie’, wordt gewaarschuwd om niet te veel kredieten te verschaffen aan een bedrijfstak waarvan de toekomst somber is, en het doemscenario van de bodemloze put in beeld komt. Vijftien jaar later zou de textiel daadwerkelijk ineenstorten. Een parallel met het Griekenland van nu dient zich aan. Echter spaarzaamheid was in die tijd nog een deugd en banken bedachten nog geen financiële wanproducten.


Foto: Het zoutwater golfslagbad Bad Boekelo in 1955

De Nederlandsee Reisopera, aangevuld met het gezelschap Camerata en een eigen orkest maakt in 1955 een nieuwe start onder de naam Opera Forum. Standplaats is de pas geopende Twentse Schouwburg te Enschede. Anno 2011, 56 jaar na de start van Opera Forum, en na een grote reorganisatie in 1993 toen de naam veranderd werd in Nationale Reisopera, is het gezelschap weer in het nieuws vanwege zeer zware bezuinigingen.

Hieronder: op 1 maart werd de Twentse Schouwburg in Enschede officieel geopend.


In een redactioneel artikel wordt gewezen op de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van vereniging en vergadering. En op het feit dat in kleine dorpen op het platteland geen vergaderruimte aanwezig is. Het wordt een goede zaak genoemd dat de Provinciale Stichting voor Sociaal en Sociaal-Cultureel Werk nu de eerste buurthuizen in Noordoost Overijssel en in de Noordwesthoek heeft gesticht. Opnieuw een parallel: de huidige kulturhusen en aanverwante dorpshuizen moeten de leefbaarheid op het ontvolkende platteland bevorderen.

Eerste ‘Cash en carry’ bedrijf: Almelo heeft – de primeur voor Nederland – een zelfbedieningsgrossierderij in de kruideniersbranche. De winkelier rijdt met een handig wagentje langs de stellingen, pakt daar de gewenste artikelen en rekent aan het einde van zijn ommegang contant af.De Gereformeerde Gemeente te Rijssen heeft een nieuwe imposante kerk laten bouwen. Wat aantal zitplaatsen betreft – 2400 – is het de grootste protestantse kerk van Nederland. De bouwkosten waren zeven ton en de bouw duurde twee jaar.

Geen opmerkingen: