dinsdag 18 oktober 2011

Digitalisering Twentsche Courant


Boven: de belangrijkste kranten in Twente vanaf 1844

Goed nieuws vanmorgen in de Twentsche Courant Tubantia. De krant heeft samen met het Gemeentearchief Enschede het plan opgevat een begin te maken met de digitalisering van de Twentsche Courant (en mogelijk andere kranten uit Twente?). De Regio Twente lijkt bereid een ‘kwartiermaker’ te bekostigen die moet inventariseren en een plan van aanpak moet maken. Daarna is het zaak hulp te krijgen van erfgoedinstellingen en geld te verwerven (2 tot 3 miljoen) bij gemeenten, provincie, fondsen en particulieren. Het lijkt niet de beste tijd om geld te steken in zo’n project, maar het moet. Het krantenbezit gaat verloren, complete jaargangen uit bepaalde perioden, toen er op slecht papier gedrukt werd, zijn aan het verkruimelen.

In Nederland zijn/worden al tal van kranten (gedeeltelijk) gedigitaliseerd. Het grootste project is het historische kranten project van de Koninklijke Bibliotheek, waarbij zo’n tien miljoen krantenpagina’s worden gedigitaliseerd. Opvallend bij de start van dit project was dat Twente een van de weinige witte vlekken op de Nederlandse kaart bleek wat betreft de herkomst van de te digitaliseren kranten.
De Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant bleek de enige Overijsselse krant te zijn op de lijst van de KB. Gelukkig nam Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek het initiatief om het Deventer Dagblad te digitaliseren en zelfs het kleine Holtens Nieuwsblad is al voor iedereen in te zien op internet. En nu is er dus uitzicht op de ontsluiting van een enorm belangrijke bron voor de Twentse geschiedenis.

Geen opmerkingen: