dinsdag 25 oktober 2011

Regionale uitgaven 2011-15

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2011-43

IAI’s 2011-15

Cultuurhistorische atlas van de Vecht : biografie van Nederlands grootste kleine rivier / redactie: Jan Neefjes, Otto Brinkkemper, Luc Jehee en Wim van de Griendt. – Zwolle : WBooks etc., 2011. – 336 p. + krtn. – ISBN 9789040078309. - € 24,95



De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht beschrijft de geschiedenis van het landschap, de rivier en bewoners. Experts op het gebied van archeologie, aardkunde, bouwgeschiedenis en historische geografie hebben bijdragen geleverd aan wat nu al een standaardwerk over het Vechtdal genoemd kan worden. In het eerste deel van het boek komen chronologisch onderwerpen als geologie, bewoningsgeschiedenis, ontstaan van het landschap, kastelen en grootgrondbezit, historische gebeurtenissen, de rivier en (oude) zijarmen, landbouw, scheepvaart etc. aan bod. De tweede helft behandelt thema’s als infrastructuur (wegen, waterbeheersing), landschapstypen (agrarisch landschap, landgoederen), nederzettingen. Tussendoor staan portretten van mensen die door hun beroep of anderszins nauw met de Vecht zijn verbonden. Opvallend veel (nieuwe en historische) kaarten zijn opgenomen in het rijk geïllustreerde boek. Onmisbaar voor iedereen die iets heeft met het Vechtdal.

Ten strijde! : het vriendenboek van de Deventernaar Macharius Pinninck / ingeleid en toegelicht door Martina Stein-Wilkeshuis. – Deventer : Corps 9 Publishers, 2011. – 80 p. – ISBN 9789079701001. - € 14,50



Onder een vriendenboek werd vroeger een boekje verstaan dat op reis werd meegenomen. Het was de gewoonte om het aan mensen die je onderweg ontmoette, voor te leggen en hen te vragen er een bijdrage in te schrijven. In de Athenaeumbibliotheek is het 400 jaar oude vriendenboek van de militair Macharius Pinninck bewaard gebleven en het verschijnt nu voor het eerst in druk, voorzien van een uitgebreide inleiding en toelichting.

Rondom Veldwijk in Tubbergen : verhalen over een molen, een herenhuis,een burgemeester en een notaris / door J.H. Wigger, M.F.A. Mentink (vormgeving). – Stichting Heemkunde Tubbergen, 2011. – 111 p. – ISBN 9789080754034. - € 20,-


>

In 1820 werd het herenhuis Veldwijk gebouwd door een uit Amsterdam afkomstige gemeentesecretaris. In 2003 werd Veldwijk afgebroken. Wie er in de tussenliggende periode allemaal woonden en wat zij meemaakten beschrijft archivaris Jan Wigger in dit boek. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de nabijgelegen molen die in 1965 werd afgebroken.

Overdinkel zoekt grenzeloos de toekomst – Oawerdeenkel zoch loakeloos verdan / Gerard Otten. – 2011. – 123 p. - € 20,-



Het dorp Overdinkel bestaat nog maar relatief kort. Het ontstond midden 19e eeuw, toen Friezen, Drenthen en Noordwest-Overijsselaars zich er vestigden om in de naburige textielindustrie te gaan werken. Het geïsoleerd liggende gebied diende ooit als vluchtplaats voor Duitsers, die liever niet in het leger van Napoleon wilden dienen. Er zijn altijd veel contacten met de andere kant van de grens geweest. Namen als Munsterman en Munsterhuis herinneren hier aan. Auteur Gerard Otto beschrijft de geschiedenis van het gebied in korte verhalen, met behulp van veel foto’s en wat bijzonder is voor een cultuur-historisch werk: hij schrijft in dialect.

Willem Buis : vroeger, bij de oude moeder mocht ik altijd binnenkomen / Wim van Lenthe. – Oudleusen : Van Lenthe, 2011. – 205 p. – ISBN 9789081780308. - € 12,50



Boek over het leven van de kleurrijke marskramer Willem Buis (1876-1961), die rond 1915 vanuit het Amsterdamse naar Oudleusen kwam om te venten en daar bleef hangen. Hij woonde in een wagen verscholen in het bos, maar was geen gewone kluizenaar. In zijn manier van praten en doen had hij iets voornaams. En hij had geld genoeg. Hij erkende geen gezag (de politie bijvoorbeeld) boven zich. De auteur ontrafelde (deels) de achtergronden van deze legendarische figuur.

Hier woonde...; een wandeling langs woonhuizen van Deventer literatoren / samenstelling: Henk van Baalen, Jos Paardekooper. – Twello : Robine, 2011. – 57 p. - € 9,95



Deze literaire wandelgids is een initiatief van de Vereniging Deventer Literair. De wandelroute voert langs de voormalige woonhuizen van Deventer schrijvers en dichters. Op de betreffende panden zijn messing bordjes aangebracht ter herinnering aan de literatoren. Het boekje bevat verder korte biografieën, foto’s van de locaties en korte fragmenten uit het werk van de auteurs.

Beelden in beeld 3 / eindredactie: Wim Heij. – Kampen : IJsselacademie, 2011. 88 p. – ISBN 9789066972100. - € 9,95



Derde en laatste deel van een serie over beelden en sculpturen in de gemeente Steenwijkerland. De voorgaande delen betrof kunstwerken in de gemeente, uitgezonderd die in Steenwijk. Dit deel beschrijft de driedimensionale beelden en sculpturen in Steenwijk zelf.

Geen opmerkingen: