dinsdag 8 november 2011

Regionale uitgaven 2011-16

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2011-45

IAI’s 2011-16

Deze week ook een drietal boeken die niet gaan over een regionaal onderwerp, maar ons werden toegezonden met het verzoek ze onder de aandacht te brengen van Overijsselse bibliotheken. De auteurs zijn wel Overijsselaars. Deze boeken staan onder aan de lijst.

Onze dagen : herinneringen aan de Jodenvervolging / Coen Rood. – Amsterdam : Boom, 2011. 407 p. – ISBN 9789461055521. - € 24,90De Joodse kleermaker Coen Rood overleefde een onwaarschijnlijk groot aantal werk- en concentratiekampen in Nederland, Duitsland en Polen. Zijn gedwongen tocht langs de kampen begon in april 1942 in Kamp Conrad bij Rouveen. Vele malen zag hij de dood in de ogen, maar hij overleefde op het nippertje. Direct na de bevrijding schreef hij zijn belevenissen op, waardoor zijn relaas niet lijdt aan de vertekening waaronder herinneringen van later datum vaak gebukt gaan. Coen Rood emigreerde in 1960 naar Texas. Vlak voor zijn dood – hij overleed op 1 oktober dit jaar – zijn de herinneringen in druk verschenen.

Moderne Devotie : terug naar de bron met Geert Grote en Thomas a Kempis / Mariska van Beusichem. – Zwolle : Waanders, 2011. – 128 p. – ISBN 9789461055521. - € 19,95De Moderne Devotie is het belangrijkste wat Overijssel in geschiedkundig opzicht voortgebracht heeft. Een religieuze hervormingsbeweging, die zijn wortels had in Deventer (Geert Grote) en Zwolle (Thomas a Kempis). Volgelingen van Geert Grote stichtten de gemeenschappen van Broeders en Zusters des Gemenen Leven, Thomas a Kempis schreef ‘De navolging van Christus’, op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld en de kloosters van de Congregatie van Windesheim werden overal in West-Europa gesticht. Momenteel is er veel aandacht voor de Moderne Devotie middels tentoonstellingen en andere activiteiten in Zwolle. Dit boek gaat terug naar de bron: de Moderne Devotie en de IJsselstreek.

De Twentsche Courant: van underdog tot onafhankelijk dagblad / Klaas Goïnga. - Stichting Twentsche Courant Enschede, 2011. 112 p.De Twentsche Courant werd al opgericht in 1844, de Twentsche Courant als dagblad was er vanaf 1945. Gedurende tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog kende Twente drie onafhankelijke dagbladen, waarbij de Twentsche Courant lange tijd het katholieke volksdeel bediende. De clerus had een grote vinger in de pap en gaf de richting van de krant aan. In de jaren zeventig ontwikkelde de TC zich tot een eigenwijze krant, die de strijd aanging met de grote concurrent Tubantia. Journalisten werkten in een amicale en informele sfeer en het personeelsverloop was gering. Maar de verschraling in het medialandschap was niet tegen te houden. Er ontstonden samenwerkingsverbanden, vervolgens een concentratie van redacties en uiteindelijk in de jaren negentig een totale fusie binnen het Wegener-concern. De auteur was zelf lange tijd redacteur van de krant en haalt, naast de geschiedschrijving van de krant, ook herinneringen en anekdotes op.

Noessellaand : verzamelde verhalen en gedichies / Willem van Noessel. – Nijverdal : Uutgeverieje ’n Boaken, 2011. – 180 p. – ISBN 9789076272009. - € 18,95Willem van Noesel (pseudoniem van Willem Frederiks) schreef jarenlang elke week een stukje in het Twents Volksblad en later in het Rijssens Nieuwsblad. Deze bundel bevat een keus uit zijn gedichten en verhalen en is geïllustreerd met foto's die door hemzelf gemaakt zijn en schilderijen vervaardigd door zijn dochter Ping.


De geur van carbolineum : boerenschuren op erf en land / Lyde de Graaf. – Lochem : Lovink, 2011. – 144 p. – ISBN 9789070750008. - € 15,-Mooi fotoboek over schuren/schuurtjes op het Twentse en Achterhoekse platteland. Twee jaar lang was fotografe Lyde de Graaf op zoek naar boerenschuurtjes, die in hun vaak schilderachtige verval uitnodigden om ze in hun omgeving en in detail vast te leggen.

Niet over een regionaal onderwerp:

Inzicht : ervaringen op mijn innerlijke weg in de jaren 2000 tot 2010 / Renske Wind-Wijma. – Soest : Boekscout, 2011. 162 p. – ISBN 9789461763488. - € 16,95
Zie hier

Glinsteringen na de storm / Anne Xea Fleur. – Uitgave in eigen beheer, 2011. – 114 p. – ISBN 9789081708913. – € 15,-
Zie hier

Koe met vleugels / Annet Jacobs ; met tek. van Petra Diepenbroek. - Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau, 2011. – ISBN 9789078115540. - € 14,95
Zie hier

Geen opmerkingen: