dinsdag 6 december 2011

Regionale uitgaven 2011-18

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2011-49

IAI’s 2011-18

Gerard Potcamp; een Twentse priester apostolisch vicaris tegen wil en dank / Hans Gloerich. - Hengelo : Smit van 1876, 2011. – 304 p. – ISBN 9789062896547. - € 29,50Na zijn studie in Keulen was Gerard Potcamp (1643-1705) pastoor in zijn geboorteplaats Borne in de jaren 1668-1680. In 1674 moest hij echter uitwijken naar Alstätte vanwege de geloofsvervolging. Voor de Bornse katholieken betekende dit telkens een voettocht van 45 kilometer naar de zondagse mis. In 1680 werd Potcamp overgeplaatst naar de stad Lingen. Ook hier kreeg hij te maken met geloofsvervolging, nu door de Oranjes. In 1697 volgde zijn benoeming tot deken van het graafschap Lingen. In 1705 benoemde paus Clemens XI de 62-jarige Potcamp tot hoofd van de rooms-katholieke kerk in Noord-Nederland. Zijn bestuursfunctie van apostolisch vicaris was vergelijkbaar met die van aartsbisschop van Utrecht. Hij overleed echter al na een maand. Het boek gaat over het leven van Gerard Potcamp en de voorgeschiedenis van zijn benoeming tot apostolisch vicaris. Dit alles tegen de achtergrond van de complexe politieke, theologische en kerkelijke ontwikkelingen in zijn tijd.

Door het venster van … Albertus Christiaan van Raalte: het leven van een afgescheiden dominee op de kaart / Gerko C. Warner. – Hardenberg : Heijink, 2011. – 135 p. - ISBN 9789491391002. - € 14,95Boek over een van de kopstukken van de Afgescheidenen, die in 1846 met zijn volgelingen naar Amerika vertrok en daar de nederzetting Holland in Michigan stichtte. Daarvoor was Van Raalte onder meer predikant in Mastenbroek-Genemuiden en Ommen. In dit boek worden een groot aantal Overijsselse plekken beschreven die ‘een link’ hebben met de persoon Van Raalte.

’t Kump veur de bakker: verhalen over bakkers en molenaars in Diepenveen. - Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving, 2011. - 164 p. – ISBN 9789490643003. - € 14,50Er is nog één bakker in het dorp en geen molen meer, een voorbeeld van de verschraling van voorzieningen op het platteland. Maar de verhalen zijn er nog, dankzij archiefonderzoek en interviews over de (twintig) bakkers, de molen en de molenaars van Diepenveen.
Ook verhalen uit de oorlog staan in het boek. Verder spreekwoorden in het Sallands over bakkers en molenaars.

Germanen op De Borchert : een oude opgraving in Denekamp opnieuw belicht / red. H.M. van der Velde. - Amersfoort : ADC RoelBrandt Stichting, 2011. – 182 p. – ISBN 9789460648656. - € 15,-Veertig jaar geleden werd de grootste archeologische vondst in Twente gedaan op De Borchert bij Denekamp. Een Germaanse nederzetting uit de Romeinse tijd kwam aan het licht. Een jaar lang werd er onderzoek verricht. De resultaten daarvan gaven inzicht in de ontwikkeling van het Twentse landschap, het dagelijks leven van de boerengezinnen en hun relaties met de wereld om hen heen.
Er werd toen niet, behalve in krantenberichten, over het onderzoek gepubliceerd. Tegenwoordig is dat verplicht. Alle gegevens waren nog voorhanden en omdat de opgravingen zo belangrijk zijn gebleken, is dit nu alsnog gebeurd.

Canon van Dalfsen : een blik in het verleden van een veelzijdig dorp. - Historische Kring Dalfsen, 2011. – 160 p. – ISBN 9789081807302. - € 17,50Dalfsen en omgeving hebben een lange bewoningsgeschiedenis. Al rond 3400 voor Chr. hebben zich hier vaste bewoners gevestigd. In vijftig vensters – van de laatste IJstijd tot Erben Wennemars - wordt een blik geworpen op belangrijke periodes, gebeurtenissen, ontwikkelingen, gebouwen en personen.

De canon van Ommen : een geschiedenis in vijftig verhalen / met medew. van Ewout van der Horst en Elleke Steenbergen ... [et al.]. - Historische kring Ommen, 2011. – 120 p. - € 15,-De Canon van Ommen is alweer de tiende canon die in Overijssel is geschreven en beantwoordt volgens Ewout van der Horst van de IJsselacademie, en projectleider van de Canon van Overijssel, aan alle eisen van een perfecte Canon. Ieder hoofdstuk, oftewel venster, behandelt in niet meer dan 2 pagina’s een deel van de geschiedenis van Ommen. Typisch Ommense thema’s zijn handel en verkeer als gevolg van de strategische ligging, de invloed van de adel en de diverse landgoederen langs Vecht en Regge en de mooie omgeving die al vroeg toeristen aantrok, maar ook instellingen en personen van naam uit de gehele wereld.

‘Kiek ’s op de klokke’ / Johan ten Broeke. – Grafiselect, 2011. – 254 p. – ISBN 9789076837314. - € 21,95Johan ten Broeke schreef al een tiental boeken over Haaksbergen. In dit laatste boek van zijn hand – ‘het is mooi geweest’ – beschrijft hij vooral ‘bijzondere gewone’ Haaksbergernaren. Een plaatsgenoot die zich aanmeldde bij het Vluchtelingenlegioen, een Oostenrijker die in De Hoeve bleef hangen en een aantal Haaksbergse families en gebeurtenissen uit de laatste vijftig tot honderd jaar passeren de revue.

Overijsselse historische bijdragen (126e stuk, 2011) ; Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2011, 174 p. – ISBN 9789087042745. - € 19,-Flaptekst: Hoewel deze Overijsselse Historische Bijdragen geen themanummer is, gaan vrijwel alle artikelen wel over één thema: religie. Zo wordt de betekenis van het fraterhuis voor het Zwolse geestelijk leven geschetst en wordt de misvatting weggenomen dat de katholieken in Twente in de achttiende eeuw in de verdrukking geraakten. Dat de Belgische afscheidingskwestie de loyaliteit van de katholieken in Twente op de proef stelde, wordt in de derde bijdrage belicht. Religie vormt ook een element in de sociale strijd in Haaksbergen, waar katholieke arbeiders door hun protestante werkgever werden gediscrimineerd. In het vijfde artikel staan de in het Interbellum gebouwde kerken in Tilligte en Lattrop centraal en in de voorlaatste bijdrage wordt aandacht geschonken aan leven en werk van dichter en dominee Guillaume van der Graft. Tenslotte wordt beschreven waarom het Athenaeum Illustre te Deventer nooit tot een universiteit uitgroeide.

'Streuizaand' : gedichten / oet de haand van Jan Kleinman. - Borne : de Boornse Noabers & Heemkundevereniging Bussemakershuis Borne, 2011. – 96 p. - € 12,95Gedichten in Twents dialect van een man die zijn hele leven gedichten schreef en waarvan de beste nu zijn gebundeld. Thema is vaak nostalgie, de vergelijking met het leven van vroeger, zonder alles van vroeger te idealiseren en gebracht met de nodige humor.

Geen opmerkingen: