maandag 16 januari 2012

Regionale uitgaven 2012-2

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-3

IAI’s 2012-2

De zoogdieren van Overijssel : leefwijze en verspreiding in de periode 1970 t/m 2010 / eindred. Theo Douma, Cees Zoon en Ton Bode. - Bedum : Profiel, 2011. – 175 p. – ISBN 9789052945101. - € 29,95Er leven 51 verschillende soorten zoogdieren in het wild in Overijssel. Twaalf jaar is gewerkt aan deze atlas, die een opvolger is van het in 1999 verschenen gelijknamige boek. Vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep Overijssel, waarvan veel leden zijn gespecialiseerd in een of meerdere soorten zoogdieren, trokken vele malen het veld in. Bij de totstandkoming van de atlas werkten Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen en werd financiële steun geboden door tal van instellingen. Behalve feitelijke informatie bevat de atlas kaarten en ook prachtige foto’s. Veel informatie en kaartmateriaal is ook terug te vinden op de website Zoogdierenatlas.nl

Natuurlijk Twente : op ontdekkingstocht / Jan Parmentier en Eric W.A. Mulder. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2011. – 120 p. – ISBN 9789081590723. - € 24,95Geen boek voor de gewone toerist, maar wel voor de echte natuurliefhebber. De flora en fauna van een aantal Twentse natuurgebieden wordt beschreven en met veel mooie natuurfoto’s in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor het ontstaan van het landschap en voor geologie. Het boek laat ook zien welke inspanningen zijn verricht om natuurgebieden aan te kopen, te herstellen en te beheren.

Varend langs de Regge / Gerrit Kraa. - Regionale Stichting Enterse Zomp, 2011. – 183 p. – ISBN 9789090264950. - € 17,50Een ‘ratjetoe van verhalen’ noemt Gerrit Kraa in een interview zijn boek over de Regge en de Enterse zompen, maar hij doet zichzelf te kort. Aanleiding voor dit boek is de nieuw gebouwde Waarf in Enter waar onlangs de zelfgebouwde zomp ‘De Vriendschap’ te water werd gelaten. Wat er de laatste tientallen jaren met en op de Regge gebeurd is wordt in korte hoofdstukken geschetst, waarbij de auteur allerlei zijsprongen maakt, die het boek juist zeer lezenswaardig maken.

Keskaat'n en implantaat'n / Jan Schoenaker. - Oldenzaal : Stichting JAS, 2011. – 108 p. – ISBN 9789081826303. - € 17,50Dit boek geeft een overzicht van alle kerstkaarten die de bekende kunstenaar Jan Schoenaker tekende vanaf de jaren ’50 tot nu toe, in opdracht en voor zijn eigen relaties. Het zijn allemaal zwartwit tekeningen gebaseerd op het kerstgebeuren veelal tegen de achtergrond van het Middeleeuwse Oldenzaal. De begeleidende teksten schreef Jan Schoenaker altijd in het Twents. Hij nam daarin ook de Oldenzaalse bestuurders en notabelen op de hak en becommentarieerde en bekritiseerde hun daden. Achter in het boek worden de afbeeldingen nader verklaard en zijn specifiek Twentse woorden door Albert Wiggers van een Nederlandse vertaling voorzien.

De laatste akte; de historie van de Varossieau familiebioscoop / Natalie Hartgers. – Amsterdam : De Graveinse Abeel, 2011. – 144 p. – ISBN 9789490902919. - € 18,80De Almelose Bioscoop Theater Varossieau of Frosjoooo in de volksmond, volgens Tom Egbers in zijn voorwoord, was 71 jaar lang een familiebedrijf, voordat het in 2005 de deuren sloot.
Natalie Hartgers, behorend tot de jongste generatie, beschrijft hoe ze als jong meisje de volle zalen zag, maar ook het pure overleven begin jaren tachtig meemaakte, toen er films gedraaid werden voor slechts twee bezoekers. De komst van de video was daar debet aan. De introductie van breedbeeld deed de bezoekersaantallen weer stijgen, maar bioscopen werden afhankelijk van filmdistributeurs die een flink deel van de recettes opeisten. Grappig zijn onder meer de typeringen van de regelmatige pornofilmbezoekers. Het goed geschreven boek geeft een mooie schets van een zeer specifiek bedrijf, met er doorheen verweven veel persoonlijke herinneringen.

Lievie, mag ik met je mee; een fietstocht naar Rome / Rieta Henderiks. - Soest : Boekscout, 2011. – 214 p. – ISBN 9789461765147. - € 17,95Een man besluit rond zijn vijftigste een fietstocht te maken van Staphorst naar Rome. Tijdens de lange voorbereidingen krijgt zijn vrouw zin om mee te gaan. Zij schreef dit boek over de fietstocht. Geen literair hoogstandje, maar in gewone taal worden de aanloop naar en de belevenissen en emoties tijdens de reis beschreven.

De speeltuin van het leven : het ontstaan van de onsterfelijke mens / Theo Ibes. - Luttenberg : Theo Ibes, 2011. – 207 p. - € 19,95Autobiografie van een kleurrijke en eigenzinnige huisarts die in 1962 een praktijk begon in Luttenberg. Hij maakte indruk door met een judogreep een agressieve cliënt uit te schakelen en door als KVP-gemeenteraadslid tijdens de raadsvergadering condooms rond te laten gaan en daarbij te pleiten voor de verkrijgbaarheid van anti-conceptiemiddelen. Intrigerend is zijn verslag van het verloop van zijn eigen doodsbedreigende ziekte, waarbij hij forse kritiek uit op de huidige geneeskunde die gericht is op protocollen en productie, waarbij wetenschappelijke nieuwsgierigheid veelal ontbreekt. Een apart hoofdstuk is gewijd aan bijna-dood-ervaringen.

Jan Veerman : biografie / Marjet Schippers. - Wijhe : Primera Schippers, 2011. – 96 p. - € 14,95De schrijfster kwam zelf op het idee van de biografie. Jan Veerman stemde aarzelend in, maar hoefde geen foto van zichzelf op de omslag. Jan Veerman, Veessenaar van geboorte en tientallen jaren onderwijzer in Wijhe, heeft een tiental boeken over Wijhe op zijn naam staan, schrijft columns en artikelen, was mede-oprichter van de plaatselijke historische vereniging, stichtte een heemtuin met IJsselflora en bestudeerde het Wijhese dialect.

Wonen, werken en leven in Hardenberg; een kijkje van bovenaf / Günter Brandorff. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2011. – 120 p. – ISBN 9789081590747. - € 24,95De gemeente Hardenberg (van voor de herindeling) in luchtfoto’s. De foto’s van bovenaf van Hardenberg en de dorpen en kernen van de ‘oude’ gemeente zijn genomen tussen 1958 en 2000.

Geen opmerkingen: