zondag 29 januari 2012

Schrijvers en vertellers in het Twents, Sallands of het dialect van Noordwest OverijsselAf en toe krijgen we er vragen over. Of er bijvoorbeeld een lijst bestaat van sprekers die een avond in dialect kunnen verzorgen. Zo’n specifieke lijst bestaat niet. Toch is het niet moeilijk om achter namen en adressen te komen van schrijvers, vertellers of presentatoren die zich bedienen van dialect. Hieronder een aantal tips.

Door het KCO is een Sprekerslijst Overijssel samengesteld. Op deze lijst staan ook een aantal schrijvers, dichters, vertellers en presentatoren in dialect.

Informeer bij de Overijsselse streektaalconsulenten:
Philomène Bloemhoff – verbonden aan de IJsselacademie – voor Salland en NW Overijssel: phbloemhoff@ijsselacademie.nl 038-3315235
Harry Nijhuis – verbonden aan TwentseWelle – voor Twente:
h.nijhuis@twentsewelle.nl 053-4807680

Veel schrijvers en dichters in de streektaal hebben zich verenigd in de Schrieversbond Overiessel. Contactpersonen zijn:
Salland, Noordwest Overijssel: Jannie Bakker janniebakker@genemuiden.info
Twente: Bert Wolbert a.g.m.wolbert@utwente.nl

Geen opmerkingen: