zondag 15 januari 2012

Zoogdieren in Overijssel: atlas en websiteEr leven 51 verschillende soorten zoogdieren in het wild in Overijssel, onder te verdelen in verschillende soorten insecteneters, vleermuizen, haasachtigen, knaagdieren, roofdieren en evenhoevigen. In De zoogdieren van Overijssel: verspreiding en leefwijze van in het wild levende zoogdieren staan ze allemaal vermeld.

Volgens de samenstellers van deze atlas gaat het goed met de zoogdieren in Overijssel. Weliswaar heeft de waterspitsmuis het moeilijk, maar de grote bosmuis is Overijssel binnengetrokken en de otter en de bever zijn teruggekeerd. Dassen en boommarters breiden hun leefgebieden uit.

Twaalf jaar is gewerkt aan deze atlas. Vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep Overijssel, waarvan veel leden zijn gespecialiseerd in een of meerdere soorten zoogdieren, trokken vele malen het veld in. Bij de totstandkoming van de atlas werkten Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen en werd financiële steun geboden door tal van instellingen.

Behalve feitelijke informatie bevat de atlas uiteraard kaarten en ook prachtige foto’s. Het mooie is dat veel informatie en kaartmateriaal ook terug te vinden is op de website Zoogdierenatlas.nl

Geen opmerkingen: