zaterdag 11 februari 2012

Cultuurprijs 2012 naar M.I.K.C. Delden

Sinds 1990 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds in Overijssel jaarlijks een Cultuurprijs uit aan ‘personen, verenigingen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel’. De prijs bestaat sinds 2010 uit een glasobject van de Almelose kunstenares Sien van Meurs en een geldbedrag van € 5.000.Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft de Cultuurprijs 2012 toegekend aan de Stichting Meer Innovatie voor Kunst en Cultuur (MIKC), een collectief van kunstenaars uit Delden e.o. De stichting ontvangt deze prijs voor haar grote passie, inzet en het realiseren van vele vernieuwende projecten op het gebied van de beeldende kunst in Overijssel.

Het MIKC exploiteert al sinds 1990 de wachtkamer van het station van Delden, die zij tot een ‘’kijkdoosgalerie’’ heeft omgebouwd. Legio kunstenaars, zowel uit binnen- als buitenland, zijn in de gelegenheid gesteld op bijzondere plekken een tijdelijk bouwwerk/kunstwerk te realiseren en zich op deze manier aan een breed publiek te presenteren. Daarnaast heeft MIKC in de loop der jaren een aantal projecten en manifestaties (o.a. Transparance’ in de Bergkerk in Deventer en het Laga Kunstkassen-project op de Landesgartenschau van Gronau/Losser) georganiseerd, die veel belangstelling hebben gekregen. Ook vermeldenswaardig zijn de jongereneducatieprojecten ‘Food non Food’ en ‘Waste not – Want not’.

De prijswinnaars vanaf 1990:

2011 Jan Eijsink
2010 Gees Bartels
2008 Wim Hoogeland
2007 Frans Wagenaar
2006 Mw. dr. C.J.M. Barones Sloet van Oldruitenborgh
2005 D. Houwaart
2004 Stichting Theater en Cultuur Hertme
2003 Mw. T. Hesselink
2002 Stichting Kerk en Muziek Delden en Fred en Angie Rootveld
2001 Dr. C. Hogenstijn
2000 K. Schilder en G. Breur
1999 F. Leenderts
1998 Dr. A.G.P. Cremers
1997 Stichting IJsselacademie Kampen
1996 Drs. Tj. van der Ploeg
1995 A. Buter
1994 W. Boonstra
1993 A. Goutbeek
1992 H.A. te Riet
1991 Mw. J.W. Nagelhout-Klijzing
1990 Gemeenten IJsselham, Raalte en Almelo

Geen opmerkingen: