dinsdag 7 februari 2012

Rond 1900Ik lees lang niet alles wat op Rond 1900 (ondertitel: All art is quite useless) verschijnt, eigenlijk lees ik maar af en toe iets. Een vreemd begin om een website onder de aandacht te brengen. Maar eigenlijk zou ik veel meer willen lezen van de artikelen die door de diverse medewerkers op het weblog worden geplaatst. Maar je kunt nou eenmaal niet alles en je moet keuzes maken. Ik heb genoeg van gelezen om te weten dat dit weblog een en al kwaliteit uitstraalt.

De mensen achter het blog hebben een fascinatie voor de tijd rond 1900, die ze als volgt omschrijven: ‘Het fin de siècle is een bewogen tijd, een periode van grote veranderingen op politiek, maatschappelijk en artistiek gebied. Revolutionairen en conservatieven strijden om de macht. Betrekkelijk nieuwe politieke bewegingen als het communisme, socialisme en anarchisme roeren zich sterker dan tevoren. Nu de emancipatie van de mannelijke burger zo goed als voltooid is, eisen arbeiders en vrouwen hun rechten op. De beschaafde mens leert intussen, dankzij de geschriften van een Weense psychiater, op een andere manier naar zichzelf te kijken. De wetenschap neemt een hoge vlucht; allerlei uitvindingen doen hun intrede die het dagelijks leven radicaal zullen veranderen.’

Iedereen mag meedoen en zijn/haar bijdragen plaatsen, ‘zolang zij maar de lading van de voor dit platform gekozen tijdspanne dekken, in penvaardige inkt gedrenkt en door enige geestdrift gekleurd zijn.’ Op de website verschijnen artikelen, overpeinzingen, recensies en nieuwsberichten die gaan over de cultuur rond 1900, in de breedste zin des woords: architectuur, beeldende kunst, literatuur, wetenschap, muziek etc. Geen eendagsvlieg, want Rondom 1900, een initiatief van Peter Hoffman, bestaat al meer dan zes jaar. Ga er eens kijken.

Geen opmerkingen: