zaterdag 3 maart 2012

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (9)

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan bijna alle bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. In deze rubriek vermeld ik per jaargang een aantal artikelen over onderwerpen of gebeurtenissen uit dit jaar. Dit keer jaargang 1959.

Welke thema’s speelden er in 1959, althans wanneer we De Mars als leidraad nemen?

Landbouw
Veel aandacht is er voor de ontwikkelingen in de landbouw in brede zin: niet alleen de land- en tuinbouwsector zelf, maar ook over aan de landbouw gerelateerde onderwerpen wordt o.a. in een dubbeldik nummer, maar ook in andere nummers veel geschreven: landbouwonderwijs, landbouworganisaties, de rol van de vrouw op het platteland etc.
In 1959:
- had de landbouw nog veel last van een slechte waterbeheersing
- was Overijssel de provincie met de meeste coöperaties
- werden er plannen gemaakt voor grootscheepse ruilverkavelingen
- was er het probleem van het bevolkingsoverschot op het platteland, dat behalve door o.a. de mechanisatie in de landbouw ook werd veroorzaakt door een overschot aan veenarbeiders (einde turfgraverijen). Meerdere artikelen gaan over het boerenzoonvraagstuk – voor veel boerenzoons was geen plek meer.



Europa
In het kader van ‘een veranderend Europa’ is meer economische samenwerking gewenst, in eerste instantie tussen grensregio’s. Er wordt gepleit voor een ‘Euromarkt’ en het laten verdwijnen van de grenzen als barrière voor economische activiteiten. De euro wordt overigens nog niet genoemd in de artikelen.

Hoger onderwijs
Veel wordt geschreven over pogingen om meer universitair en hoger onderwijs naar Overijssel te krijgen. Enschede, Zwolle en Deventer zijn hierbij elkaars concurrenten.





Bouwkunst en bouwkunde
Ook over deze onderwerpen verscheen een speciaal nummer. Nadat tien jaar lang in hoog tempo nieuwbouwwijken uit de grond waren gestampt, komt er meer aandacht voor kwaliteit, zowel wat betreft het technische gedeelte als de architectuur.

Geheime zenders
Een ander hardnekkig ‘probleem’ waarmee men vooral in Overijssel te kampen had was dat van de geheime zenders. Zie het artikel hieronder.


3 opmerkingen:

Hendrika zei

"De rol van de vrouw op het platteland - in 1959": ben ik benieuwd naar.

Transisalania zei

Er staan twee lange artikelen in het tijdschrift over het Landbouwhuishoudonderwijs ('de kookschool') en een artikel 'Wij vrouwen van het land'. Deze vrouwen hadden het nog zwaarder dan de gemiddelde huisvrouw want
(samengevat) haar 'liefdevolle aandacht' moest niet alleen gericht zijn op onder meer het conserveren van levensmiddelen en het zelf naaien en verstellen van kleding, maar ze had ook een extra grote was en bovendien de zorg voor de groentetuin en het kleinvee.

Hendrika zei

Conserveren van levensmiddelen en het zelf naaien en verstellen van kleding, daar heeft de vrouw op het platteland anno 2012 geen kaas van gegeten ;~).