dinsdag 27 maart 2012

Muziek uit het oosten (49): Leuster

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Rap in Urker dialect. Het bestaat. Luister naar Leuster uit Urk. Urk behoorde lange tijd tot Overijssel, dus het past ook nog op dit weblog.

In de peek

Mun naam is Freek in ik stoan in de peek
ik doen twientug bakken in een uur.
Dan goan ik nor boven in dan rook ik een peuk
in dan bleef ik doar een alluf uur
in dan komt Hein nor boven teed om je eut te sloven
dus dan goan je wier nor benien,
K'geloof mun minsen as ut an um lag,
nou dan sting je doar tot alluf twien.
Refrein:
In de peek ... een kist is nogal lodeg
Peek ... Maar urrek et oens nodeg
Peek ... Niet eut te leggen an de leek
We goanen monnie meeken in de Peek

Mun naam is roel in ik zit nog op skoel
ok al et dat niet zovuul zin.
Maar ut moet van mun vaor in ut moet van mun moe
omdat ik nog laarplichtug bin
maar an ut eende van de week dan goan ik wier nor freek
in dan goanen we opperdan
Pak mun zeiltjen doen mun waanten an
want we goanen in de Peek

Refrein:

Garrut iet ik as ik peek dan zwiet ik
Ik pauzier liever dan dat ik warruk
Dan rook ik een sjekkien in dan drink ik een bekkien
.. Douwe Egberts in mun marruk
Ik stoof mun skolle mit eek ouw van een goeie preek
een bekkien koffie mit een plekkien keek
Maar as de aved vorderd nou dan pak ik mun snorder
want we goanen in de peek

Refrein:
enz

Geen opmerkingen: