maandag 26 maart 2012

Regionale uitgaven 2012-6

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-13

IAI’s 2012-6

Het Sallandse boerenleven in de 20ste eeuw : verhalen van MRIJ-veefokker en fruitteler Derk Steenbruggen / Ewout van der Horst. - Stichting Sallands Erfgoed, 2012. – 128 p. – ISBN 9789081861106. - € 17,95De 90-jarige Steenbruggen, trotse eigenaar van raszuiver Maas Rijn IJsselvee, fruitteler, jager, schaatser en een uitstekend verteller, is de buurman van de auteur, de historicus Ewout van der Horst, die na urenlange gesprekken en veel spitten in huis- en verenigingsarchieven genoeg stof had voor dit boek. De auteur, die mooie herinneringen heeft aan de boerderij van zijn grootouders, kent alle publicaties over het Sallandse platteland tot nu toe, maar miste het persoonlijk element. Dat persoonlijke verhaal heeft hij nu te boek gesteld, maar daarbij schetst hij tevens een stuk Sallandse plattelandsgeschiedenis. Veel komen we te weten over de veefokkerij, het gemengde bedrijf, de fruitteelt en het dagelijks leven op de boerderij in de 20ste eeuw. Het prachtig geïllustreerde boek is een uitgave van Stichting Sallands Erfgoed.

Friedrich Staudt, buikspreker, ballonnist en uitvinder : de geschiedenis van een 19e eeuwse Duitse immigrant en zijn familie / Karin Schuurman. – Twello : (in eigen beheer), 2012. – 166 p. – ISBN 9789085709763. - € 27,50Friedrich Staudt was een fascinerend man. Jarenlang trok hij vanuit Duitsland met zijn gezin langs kermissen en jaarmarkten en voerde daar zijn acts op als buikspreker, goochelaar en kunstredenaar. Ook had hij een acht meter hoge luchtballon als attractie. Technisch onderlegd als hij was maakte hij veel attributen zelf. Zo ontwierp hij een procedée voor het maken van stempelinkt en begon hij een fabriekje in Wierden. Friedrich is de betovergrootvader van de schrijfster die op een aanstekelijke wijze haar jarenlange zoektocht met ups en downs langs vele archieven beschrijft.

Op 't Veluws Hessenspoor : transportaderen uit het verleden. - Lunteren [etc.] : Jac Gazenbeek Stichting ... [et al.], 2012. – 126 p. – ISBN 9789079623143. - € 14,95Geen Overijssels boek, maar toch interessant, omdat de hessenwegen op de Veluwe (deels) ook over Overijssels grondgebied liepen. Rond 1440 ontstond het eerste min of meer reguliere vrachtvervoer met hessenwagens (karren), die in de loop der jaren steeds groter werden. Omdat de voerlui in gebieden zonder wegen telkens dezelfde route aflegden ontstonden vanzelf de brede hessenwegen. Het hessenvervoer op de Veluwe wordt in dit boek uitgebreid in kaart gebracht.

Joden op De Pol 1820-1890 : een vergeten gemeenschap / Geert Groen. - Rotterdam : Mijnbestseller, 2012. – 148 p. – ISBN 9789461931788. - € 14,95Veel is al geschreven over het leven in de Kolonies van Weldadigheid. Ook in dit boek wordt eerst een algemeen beeld geschetst van de kolonies, maar de auteur gaat daarna in op de geschiedenis van de joodse kolonisten in Willemsoord, die daar in de ‘Jodenhoek’ woonden. Ook besteed hij aandacht aan de joodse gemeenten in Noordwest-Overijssel.

Witte broek en rode trui : 100 jaar K.S.V. Achilles '12 (1912-2012). – 2012. – 127 p. - € 10,-Fraai uitgegeven jubileumboek, uiteraard alleen interessant voor bibliotheken in Hengelo en naaste omgeving.

Geen opmerkingen: