vrijdag 2 maart 2012

SAB digitaliseert Charters en Doop-, Trouw- en BegraafboekenStadsarchief en Athenaeumbibliotheek blijft gestaag doorgaan met het digitaliseren met delen van de collectie. Zo zijn er zeshonderd Middeleeuwse charters online gezet.

Wat zijn charters?
Een charter is een gezegelde akte, veelal op perkament geschreven. Charters dienden als bewijs van een juridische handeling, zoals de verkoop van grond of een pacht die jaarlijks betaald moest worden. Tegenwoordig worden dit soort akten opgesteld door een notaris, maar in de Middeleeuwen werden rechtshandelingen in een oorkonde vastgelegd. Ter bevestiging van de inhoud en de echtheid werd het document gezegeld door alle betrokken partijen.

Charters vormen het bewijs van de privileges en vrijheden van de stad Deventer ten opzichte van geestelijke en wereldlijke machthebbers. Aansprekende voorbeelden vormen een akte uit 1357 waarin Willem V, graaf van Holland, de handelsvoorrechten van Deventer kooplieden in zijn territorium bevestigt (inv.nr. 18) en een bul uit 1413 waarin paus Johannes XXIII verkondigt dat de inwoners van Deventer voortaan in hun eigen stad berecht mogen worden en niet meer kunnen worden opgeroepen in bisschopszetel Utrecht (inv.nr. 26-3). Ook worden de economische belangen van de stad Deventer tegen andere steden beschermd, zoals een akte uit 1448 waarin Rooms-koning Frederik III de stad Kampen verbiedt om een brug over de IJssel te bouwen (inv.nr. 29-2). Voor een Hanzestad als Deventer waren de rechten op het organiseren van jaarmarkten, tolvrijstellingen en andere handelsprivileges van onschatbaar belang.

Charters online bekijken
Ga naar www.stadsarchiefdeventer.nl – vul in het zoekscherm in 0690 – klik op ‘inventaris’ en je kunt kiezen uit de diverse charters.

Ook DTB-registers online
De Doop-, Trouw- en Begraafboeken vormen een belangrijke bron van informatie over de periode van voor 1811, het jaar waarin de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. De oudste akten dateren uit 1571. In totaal gaat het om ongeveer 70 gedigitaliseerde registers uit de (voormalige) gemeenten Deventer, Bathmen en Diepenveen.
Raadplegen: Ga naar www.stadsarchiefdeventer.nl - vul in het zoekscherm in ‘dtb’

Geen opmerkingen: