maandag 11 juni 2012

Regionale uitgaven 2012-11

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-23

IAI’s 2012-11

Troebelen in de Twentse textiel : 100 jaar sociale strijd / Wim H. Nijhof. - WBOOKS Zwolle, 2012. - 399 p. – ISBN 9789040005244. - € 24,95Wim Nijhof was in 2008 winnaar van de toen voor het eerst gehouden verkiezing van Overijssels Boek van het Jaar met Kunst, katoen en kastelen over de textielfabrikant en kunstverzamelaar J.H. van Heek. Hij ontdekte bij het schrijven van dat boek, tevens proefschrift, dat de sociale strijd in de vele publicaties over Enschede en de textielindustrie nogal onderbelicht was gebleven. Nijhof, zelf telg uit een textielarbeidersgeslacht, besloot toen dat het nu verschenen boek geschreven moest worden. Arbeiders en fabrikanten spelen in dit boek de hoofdrollen, samen met de fabrikantenverenigingen en de vakbonden. Andere personen die een rol spelen zijn kapelaan Alphons Ariëns, oprichter van de katholieke vakbeweging, maar ook bekende Nederlanders als Domela Nieuwenhuis, Schaepman, Kuyper, Troelstra en de dichteres Henriette Roland Holst. Zij allen hebben zich in woord en daad bemoeid met de strijd tussen arbeid en kapitaal in Twente. Een standaardwerk, geschreven door een auteur die voor zijn boeken al diverse prijzen won.

Canon van de geschiedenis van Hof van Twente / De canoncommissie van Stichting de Hofmarken. - Stichting de Hofmarken, 2012. - 176 p. – ISBN 9789081901505. - € 10,-50 vensters, waarin alle periodes van préhistorie tot heden en alle kernen in deze grote gemeente de revue passeren, werden ingevuld door een tiental auteurs. Alle historische verenigingen uit Goor, (Ambt)Delden, Markelo en Diepenheim hebben in dit project samengewerkt. Vooral bedoeld voor scholen, is het boek ook interessant voor elke inwoner van de Hof van Twente. Met 10 euro is de prijs voor dit boek bijzonder laag te noemen.

Coöperatie Ommen is geschiedenis :1909-1983 : een verslag over 74 jaar Coöperatieve Landbouwers Aan-en Verkoop Vereniging "Ommen en Omstreken" te Ommen / Adriaan Grootenhuis. - Kopiedruk de Leeuw Dalfsen, 2012. - 105 p. - € 15,-Aan de hand van krantenknipsels, feiten en oude foto’s is door de auteur, zelf jarenlang directeur van de onderneming, de geschiedenis van de Coöperatie Ommen in beeld gebracht. Bij het bedrijf, dat in 1983 de poorten sloot, werkten veel Ommenaren die nu behoren tot de oudere generatie.

Vroeger is allang begonnen / Henny Wibbelink. - Boekenbent, 2012. - 231 p. – ISBN 9789085708940. - € 13,50De schrijfster werd geboren op een boerderij bij Holten, maar verhuisde later naar Brabant. Ze gaat in het boek terug naar haar jeugd en beschrijft de vele oude tradities die in stand werden en worden gehouden. Om het boek ‘leesbaarder’ te maken heeft ze haar verhaal in een romanvorm gestoken. Zie: www.vroegerisallangbegonnen.nl

Een schoolmeester kijkt achterom : 1961-1979 / J. van den Brink. - De Banier, 2012. - 127 p. - ISBN
9789033630194. - € 11,95Herinneringen in woord en beeld van een onderwijzer aan een school voor reformatorisch onderwijs in Rijssen in de jaren zestig en zeventig.

Van bewaarschool tot de Wonne : geschiedenis van een stadsklooster, 1867-2011 / Rien Tiehatten. - Narratio, 2012. - 68 p. – ISBN 9789052638881. - € 11,95Geschiedenis van het in 1868 gestichte Larinksticht, een stadsklooster waar de zusters van Amersfoort leer-, bewaar- en naaischolen in stand hielden. In 1979 werd het gebouw gekraakt door leden van De Wonne, een oecumenische leefgemeenschap, waar mensen worden opgevangen die in de knel zitten.


Geen opmerkingen: