maandag 9 juli 2012

Nieuwe website over archeologie in Oldenzaal


De Archeologische Club Oldenzaal (ACO) heeft sinds kort een geheel vernieuwde website. De mooie site is overzichtelijk, toegankelijk en bevat veel informatie over Oldenzaal in samenhang met archeologische opgravingen.

Evert Ulrich van de ACO vertelt in het historische tijdschrift Ons Oldenzaal over het hoe en waarom van de website: ‘Met deze vernieuwde website trekken we de lijn door met wat de ACO graag wil zijn, namelijk een kenniscentrum op het gebied van archeologie in het algemeen en voor Oldenzaal in het bijzonder. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan kennis op het gebied van archeologie. Niet alleen bij onderzoekers maar ook bij mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun eigen stad en streek. Vaak zie je dat er ergens een opgraving is. Vervolgens verschijnt er een klein verhaaltje in de plaatselijke editie van de krant en daarna hoor je er nooit meer iets over. Wij willen die leemte gaan invullen door de onderzoeksrapporten van deze opgravingen op onze site te publiceren, om ze op deze manier toegankelijk te maken voor een breed publiek. Uiteraard doen we dit in overleg met de betreffende gemeente en de regioarcheoloog. De gemeente Oldenzaal geeft wederom het goede voorbeeld. Hopelijk zal dit een stimulans zijn voor de andere gemeenten om dit voorbeeld te volgen.’

Wat vind je op de website:
- Info over archeologische activiteiten in en rond Oldenzaal
- Foto- en videoverslagen over de opgravingen
- Complete teksten van onderzoeken en rapporten vanaf 2002
- De digitale versie van het boek ‘Dat coevent toe Oldenzal: de geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal’

1 opmerking:

Anoniem zei

goedendag Tonny Peters,
wij zijn van de basisschool de sint.aloysiusschool. wij zouden het prettig vinden als wij u mogen interviewen over archeologie. We moeten namelijk een presentatie houden over fossielen. Misschien kunt u ons een beetje helpen.
Zouden wij u aderes mogen weten.
Voor ons interview.
U kunt ons een mailtje terug sturen op dit mail aderes:
nina.droste@aloysgs.nl
Dan kunnen we via mail overleggen,
waar we het interview houden

vriendelijke groeten , Susan, Kira, Veere en Nina