dinsdag 10 juli 2012

Regionale uitgaven 2012-13

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-27

Eerst een boek, dat buiten de categorie Regionale uitgaven valt, maar is samengesteld door het KCO in Zwolle met steun van de provincie Overijssel. Het is een bijzonder handig boek voor wie activiteiten of evenementen wil organiseren. Alle aspecten komen aan de orde, onder meer: doelen stellen, organisatie, planning, pers, media, sponsoring/fondsenwerving etc. Ok worden ‘tien sleutels voor succesvolle acties en evenementen’ gegeven. Vooral ook de vele praktische voorbeelden maken het boek zeer interessant en nuttig.

Fun of fundraising : 50 ideeën voor succesvolle acties en evenementen / Sofie Bienert ... [et al.]. - Zutphen : Walburg Pers, 2012. - 191 p. – ISBN 9057308533. - € 22,50


IAI’s 2012-13

Heliand : een Oaldsaksisch Evangelieverhaal / oawerzet oet 't Oaldsaksisch in de Twentse Sproake van dizze tied duur prof. dr. Anne van der Meiden en drs. Harry Morshuis. – Enschede : TwentseWelle, 2012. - 159 p. – ISBN 9789071517297. - € 17,50


De Heliand is een Oudsaksisch Evangelieverhaal: het levensverhaal van Jezus weergegeven in een gedicht van 6000 verzen. De geschiedenis is geschreven in de taal van de 9e eeuw van het huidige Nedersaksische gebied, aangepast aan tijd, toehoorders en streek. Deze aanpassing wordt inculturatie genoemd: de boodschap wordt in een herkenbare context geplaatst. De naam Heliand is overigens pas in 1830 door wetenschappers aan het gedicht toegekend. Het is Oudsaksisch voor het Duitse en Nederlandse ‘heiland’ of ‘redder’.
Het project van TwentseWelle omvat vijf boeken: de Heliand in de oorspronkelijke taal en vertalingen in het Gronings, Twents, Achterhoeks en Munsterlands. Dit Twentse deel is vertaald door Anne van der Meiden en Harry Morshuis.

Het huisje van Bles : columns / Herman Broers. - Kampen : Aerie Uitgevers Auteurs, 2012. - 95 p. – ISBN 9789078430070. - € 9,90


Uit de flaptekst: ‘In 2000 verruilde auteur en biograaf Herman Broers de binnenstad van Kampen voor een boerderijtje in Scherpenzeel (Friesland) in de westhoek van Weststellingwerf, niet ver van de Weerribben. Over zijn belevenissen als min of meer geremigreerde Fries tussen de Westhoekers, pendelend tussen de rest van de wereld waar hij werkt en het dorp waar hij woont, schrijft hij columns in de dorpskrant, waarvan er 25 in dit boekje zijn verzameld. Op zoek naar medemenselijkheid en uit verwondering over het alledaagse schrijft Broers met humor, ironie en mededogen over belevenissen, personen en ontmoetingen die even lokaal als universeel zijn.’

Eeuwigheid / Henk ten Harkel. - Hengelo : Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud (VGO), 2012. - 90 p. - € 15,-


Om de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat in Hengelo te behoeden voor verval werd precies honderd jaar geleden de Vereeniging Gemeenschappelijk Onderhoud opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum ‘groef’ auteur Henk ten Harkel 27 levensverhalen op van ‘bewoners’ van dit kerkhof. Op deze algemene begraafplaats vind je alle rangen en standen: burgemeesters, dominees, fabrieksarbeiders, boeren. Deze diversiteit is ook terug te vinden in de keuze voor de beschrevenen. Onbekende, vergeten, maar ook bekende Hengeloërs, passeren in een bonte stoet de revue. In het boek komt 200 jaar geschiedenis van Hengelo ‘tot leven’. Bij de graven zijn de anekdotes op de smartphone te downloaden via QR-codes.

Op het spoor van 200 jaar Stationsweg Wijhe / teksten: Loes van der Meer, Freerk Kunst en Jaap Meijer; eindred. Jaap Meijer; Beeldred. Angélique Fokker. - Wijhe : De Jonge Beth, 2012. - 162 p. -
ISBN 9789081315500. - € 23,50


Een boek, gewijd aan de geschiedenis van één straat, je ziet ze steeds vaker. Met een gedetailleerde beschrijving van alle panden inclusief foto’s, van de bewoners en de verhalen (voor zover nog bekend) over hen. De Stationsweg in Wijhe ontstond in 1865 door de aanleg van de spoorlijn. In enkele aparte hoofdstukken wordt de Stationsweg in zijn geheel behandeld gedurende een bepaalde periode (b.v. Tweede Wereldoorlog, ontstaan van bedrijvigheid).

R.Boltje & Zonen NV : de Friese baggeraar uit Zwolle / W. van Dijken. - [S.l.] : W. van Dijken, 2012. -
204 p. – ISBN 9789081890816. - € 35,-


De schrijver, zoon van de kapitein van de enige zeesleper van Boltje, werkte 15 jaar aan het boek. Informatie over het in de jaren ’70 ter ziele gegane bedrijf was er aanvankelijk nauwelijks, maar met behulp van enthousiaste ex-werknemers en van Kor Boltje, de zoon van oprichter Roelof, heeft hij de geschiedenis van het bedrijf boven water gehaald. Het boek leest als een roman, maar de verhalen zijn wel echt gebeurd.

De zoon van de zompschipper / Gerrit Kraa ; [ill. Johan van Dongen]. - 3e gew. dr. - Rijssen : De Poort, 2012. - 181 p. - 1e dr.: Rijssen : Ligtenberg, 1982 . - Vanaf ca. 12 jaar. – ISBN 9789065755414
. – € 12,90


Historisch jeugdverhaal van de veelzijdige auteur Gerrit Kraa. Het boek verscheen dertig jaar geleden al, maar is nu herschreven. Er is nu veel meer bekend over de Enterse zomp en er zijn zelfs replica’s – Kraa was zelf betrokken bij het onderzoek. Ook is de periode waarin het verhaal zich afspeelt (rond de Franse tijd) uitgebreid.

Water aan zee / A.B. ter Brake. - Soest : Boekscout, 2012. - 44 p. – ISBN 9789461767127. - € 12,95


Uit de flaptekst: ‘Nederlanders wonen, werken, recreëren en vervoeren – in, op, langs en aan het water. Het boek Water aan Zee poogt facetten van dit alles te interpreteren in woord- en beeldpoëzie, foto’s en gedichten als brede rivieren, zwalkende stroompjes en stille vennetjes.Geen opmerkingen: