zondag 28 oktober 2012

Libris Geschiedenis Prijs naar Bart van der Boom’s Wij weten niets van hun lot

Vanavond werd tijdens de Nacht van de Geschiedenis de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs bekendgemaakt: de docent moderne Nederlandse geschiedenis Bart van der Boom ontvang de prijs voor zijn boek Wij weten niets van hun lot dat gaat over de vraag of en zo ja wat ´gewone Nederlanders´ tijdens de oorlog wisten over de Holocaust. Dat blijkt meer te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het boek is volgens de jury ‘een dapper boek, omdat Van der Boom een weinig gangbaar standpunt inneemt. Hij gebruikte origineel bronnenmateriaal, 164 dagboeken, die hij geduldig en liefdevol bestudeerde. Dit is een moeilijk en gevoelig thema, toch is Van der Boom nergens drammerig. Hij neemt de lezer mee als een gids en doet dat volgens de jury zeer overtuigend. Vooral levert ‘Wij weten niets van hun lot’ een belangwekkende bijdrage aan een historisch debat over een even belangrijke als omstreden periode uit de Nederlandse geschiedenis’.


De Libris Geschiedenis Prijs bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. De belangrijkste criteria zijn dat het boek een oorspronkelijk onderwerp heeft, prettig leesbaar is geschreven en op gedegen historisch onderzoek stoelt. Aan de Libris Geschiedenis Prijs is een bedrag van € 20.000 verbonden.

Kijk hier naar interviews met de vijf genomineerde auteurs.

De prijs werd vijf keer eerder uitgereikt. De winnaars tot nu toe waren:

2007 Auke van der Woud. Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.

2008 Luuc Kooijmans. Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam.

2009 Jolande Withuis. Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard, 1903-2001: het leven van een verzetsheld.

2010 David van Reybrouck. Congo, een geschiedenis.

2011 Jaap Scholten. Kameraad Baron.

Geen opmerkingen: