woensdag 3 oktober 2012

Online bibliografie


De KB berichtte vorige week dat de Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis (DBNG), met meer dan 200.000 titels ‘dé toegangspoort tot de Nederlandse geschiedschrijving’, belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Nieuwe vormgeving, ruimere zoekmogelijkheden en – criteria en een tijdbalk en mogelijkheid tot geografisch zoeken met behulp van een kaart is toegevoegd.

De DBNG bevat veel, maar zeker niet alle titels op het gebied van geschiedenis. Er zijn dan ook criteria van toepassing voor opname in de database. Het belangrijkste criterium is dat de publicatie moet beantwoorden aan algemeen geldende wetenschappelijke standaarden. Minimale eisen zijn deugdelijke bronvermelding en inbedding van het onderwerp in zijn historische context.

Er zijn nu ook full-text bestanden beschikbaar. Daarbij gaat het om zo’n 2000 artikelen uit de vijf belangrijkste historische tijdschriften uit de beginperiode van de Nederlandse geschiedwetenschap (1850-1950), b.v. Tijdschrift voor Geschiedenis en Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Het lukte mij niet deze artikelen gemakkelijk tevoorschijn te toveren – ze zitten verborgen in de database.

Op de website Historici zijn ook biografische woordenboeken, dagboeken, jaarboeken, tijdschriften etc. online te raadplegen, waaronder genoemde geschiedkundige tijdschriften. Voorbeelden:
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1837-1944)
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap (1877-1969)
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (1950-1968)
Historisch tijdschrift (1921-1941)
Tijdschrift voor Geschiedenis (1886-1940)

Geen opmerkingen: