dinsdag 2 oktober 2012

Regionale uitgaven 2012-16

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-39

IAI’s 2012-16

Binnen de poorten : ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen / Marcel R. van Winsen, Hugo J. van Velzen. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 208 p. – ISBN 9789066972254. - € 24,95


Het dagelijks werk van beide auteurs bestaat uit het adviseren over de waarden van historische omgevingen en hoe deze te beschermen en verder te ontwikkelen. De gemeente Kampen verleende hen de opdracht om de cultuurhistorische waarden van de binnenstad te onderzoeken, te beschrijven en met beelden en kaarten aanschouwelijk te maken. De rapportage werd omgevormd tot dit boek, dat zowel interessant is voor een breed publiek als voor de specialist op het gebied van stadsgeschiedenis, bouwhistorie, architectuur etc. De vele foto’s, plattegronden en andere afbeeldingen maken de uitgave tot een prachtig lees- en kijkboek.

H.W. van der Worp (1849-1941) : met fotografisch oog geschilderd : een biografie en een oeuvrecatalogus van schilderijen en werken op papier / Gert Banis, Peter Kooij en Zeno Kolks ; met medew. van Mark Kuipers ... [et al.]. - Delden : Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente, 2012. - 237 p. – ISBN 9789081562102. - € 25,-


Herman van der Worp was – net als zijn vader – fotograaf en schilder in Zutphen. Hij was al 57 toen hij in 1904 in Delden kwam wonen. Toch werd hij een bekende Deldenaar. Dit had hij mede te danken aan het feit dat hij 92 jaar oud is geworden. Maar het kwam ook door zijn uiterlijk (lange witte baard) en zijn levenswijze. Hij ‘logeerde’ tientallen jaren bij Hotel Carelshaven, waar hij zijn eigen kamer had, en zwierf door de omgeving op zoek naar plekken om ‘met een fotografisch oog’ zijn landschappen en stillevens te schilderen. Het op fraaie wijze uitgegeven boek bestaat uit een uitgebreide levensbeschrijving en een oeuvrecatalogus, met alle tot nu toe bekende werken.

Wat vlamme woelt mij inde sinnen? : literatuur en literair leven in Overijssel en Gelderland van 1600 tot 1880 / J.C. Streng. - Epe : [Strenghansenpublicaties.nl], 2012. - 249 p. - € 22,-


Overzichtsartikelen en werken over de literatuurgeschiedenis van Overijssel en Gelderland waren tot nu toe of zeer beknopt of onvolledig of het betrof biografische beschrijvingen, waarbij het letterkundig werk een secundaire rol speelde. Dit boek geeft een zo breed mogelijk overzicht van Overijsselse en Gelderse literatoren tussen 1600 en 1880 en is te beschouwen als het eerste standaardwerk op dit terrein.

Beelden in natuursteen / Frieda Waanders ; [foto's: Frieda Waanders ... et al.]. - Amsterdam : Sunray, 2011. - [44] p. : foto's. – ISBN 9789081682138. - € 20,-


Overzicht van het werk van deze beeldend kunstenares, die woont en werkt in haar geboorteplaats Den Ham. Zie ook haar website.

Daar boven juicht... : van Berend tot Bennie / Ger Hofsink en Natalie Overkamp. – 2012. - 115 p. - € 14,50


Een wit marmeren grafsteentje van de bijna twee jaar oude Bennie Hofsink was aanleiding voor een zoektocht naar de familiegeschiedenis van de Hofsinks in Heemse. Tradities, gewoonten en gebruiken worden beschreven, waardoor het boekje ook een tijdsdocument is over een gereformeerde familie in de afgelopen eeuw.

Het is van tweeën één : over de ongekende kansen in de samenwerking tussen Gelderland en Overijssel : een essay over twee eigenstandige buren / Edward L. Figee. - Zwolle : Provincie Overijssel ; Arnhem : Provincie Gelderland, 2011. - 240 p. -


De auteur was jarenlang lobbyist in Den Haag voor de provincies Gelderland en Overijssel. In dit essay van 240 pagina’s komt hij na anderhalf jaar grasduinen in geschiedenisboeken en in stapels dossiers, en na het voeren van circa honderd gesprekken met allerlei betrokkenen tot de conclusie dat de provincies nog maar één weg openstaat om hun gebundelde kracht te verzilveren: samengaan.

Kerken en religies in de gemeente Kampen / samengest. door Cor van ’t Hof. - [Kampen] : Cor van 't Hof, 2011. - 52 p. - € 16,-


Alle 51 kerkgebouwen in de gemeente Kampen zijn fotografisch is beeld gebracht door de samensteller, waarbij tevens korte feitelijke informatie is toegevoegd.

Geen opmerkingen: