maandag 29 oktober 2012

Regionale uitgaven 2012-18

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-45

IAI’s 2012-18

Dwangarbeid in Staphorst : Joodse werkkampen in Staphorst en Rouveen / Gert-Jan Westhoff. - [Kampen] : IJsselacademie, 2012. - 144 p. – (Publicaties van de IJsselacademie; 228). – ISBN 9789066972247. - € 39,50


Vanaf begin 1942 werden vanuit het hele land duizenden joodse mannen naar ‘werkverruimingskampen’ in de noordelijke en oostelijke provincies gestuurd, waar ze vooral ontginningswerkzaamheden moesten verrichten. Drie van de veertig kampen lagen in de gemeente Staphorst: Conrad, Beugelen en Het Wijde Gat. Ze vormden het voorportaal tot de vernietigingskampen, waaruit slechts 6 van de 344 personen, die in Staphorst waren tewerkgesteld, terugkeerden. De auteur interviewde oudere Staphorsters en verzamelde ooggetuigenverslagen, handgeschreven brieven uit de Staphorster kampen, oproepformulieren en foto’s. Ook had hij intensieve contacten met een van de overlevenden, die in Amerika woont. Met dit boek worden de kampen aan de vergetelheid ontrukt.

Onze man in Constantinopel : Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820) / Henk Boom. - Zutphen : Walburg Pers, 2012. - 272 p. – ISBN 9789057308468. - € 24,95


Henk Boom schetst een beeld van de omstandigheden waaronder de Overijsselse baron Frederik Gijsbert van Dedem zijn functie van ambassadeur der Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1785 en 1808 met grote volharding verrichtte in de hoofdstad van het Osmaanse Rijk in de jaren dat de Turkse suprematie tanende was. Frederik Gijsbert van Dedem, eigenaar en bewoner van Huis De Gelder bij Wijhe, koesterde de wens om ambassadeur te worden in de Verenigde Staten van Amerika, die nog maar net hun onafhankelijkheid bevochten hadden. Als Overijssels edelman zat hij echter niet dicht genoeg bij het vuur voor een benoeming. Wel kon hij terecht in Constantinopel, waar hij uiteindelijk Nederlands langst zittende ambassadeur zou worden. Van Dedem, levend in de turbulente tijd van patriotten en orangisten, moest laveren om niet te botsen met een van de partijen. Uiteindelijk, in 1808 definitief teruggekeerd uit Constantinopel, raakte Van Dedem uitgerangeerd. Het werd hem niet toegestaan zijn plek in de Overijsselse Staten en de Staten Generaal weer in te nemen. De Oranjegezinden vonden blijkbaar dat hij zich toch teveel had ingelaten met de patriotten. Hij sterft eenzaam en wordt snel vergeten. In het jaar dat 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije herdacht worden, betekent dit boek eerherstel voor een in de geschiedschrijving onderbelichte maar opmerkelijke Overijsselse baron.

Canon van Zwartewaterland : een geschiedenis in 50 vensters / Jan van de Wetering. - Gemeente Zwartewaterland, 2012. - 112 p. – ISBN 9789090268057. - € 14,95


Geschiedenis in 50 vensters van drie plaatsen in de gemeente Zwartewaterland die elk een geheel eigen karakter hebben. Genemuiden is onlosmakelijk verbonden met de productie van (biezen)matten en werd later dé tapijtstad van Nederland. Hasselt was een belangrijk stadje in de Middeleeuwen, toen het zelfs recht van munt slaan had. Ook bloeide het geestelijk leven en lagen er belangrijke kloosters in en buiten de stad. In Hasselt is ook het historisch erfgoed het best bewaard gebleven. Zwartsluis was ‘een groot en deftig dorp’ en was belangrijk op het gebied van scheepvaart en scheepsbouw. Ook nu kent het moderne scheepswerven en jachthavens.

De canon van Den Ham-Vroomshoop : de geschiedenis van de voormalige gemeente in 30 vensters. - Den Ham : Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop, 2012. - 120 p. – € 15,-


De geschiedenis in 30 vensters van het oude dorp Den Ham met eeuwenoude brink en het jonge dorp Vroomshoop, dat rond 1859 uit het niets ontstond toen er kanalen werden gegraven, het veen werd ontgonnen en de spoorlijn werd aangelegd.

De geschilderde geheimen van François Peters / [tekst en interviews: Jos Knaap ; kunsthistorische beschouwing: Peggie Breitbarth ; fotogr.: Marcel Kistemaker ... et al.]. - Oldenzaal : Stichting Joy Art and Science (JAS), 2012. - 118 p. – ISBN 9789081826310. - € 36,50


Uit het voorwoord: ‘In het boek wordt een beeld geschetst van zowel de mens als de kunstenaar Francois Peters, die in 2010 op 48-jarige leeftijd overleed. In zijn geval is het namelijk onmogelijk die twee los van elkaar te zien. Het boek bevat een groot deel van het oeuvre van Francois Peters, die zijn sporen verdiende op het gebied van zowel de schilderkunst als het beeldhouwen’.

Click : methode projectbespiegelingen / Adriaan Nette. - Utrecht : CAL-XL ; Deventer : Kunstenlab ; Amsterdam : pck publishing, 2012. - 95 p. - Omslag vermeldt: Kunst vanuit het publieke. – ISBN 9789081849517. - € 19,95


In een naoorlogse Deventer die totaal op de schop gaat krijgt kunstenaar Adriaan Nette de opdracht om, in nauwe wisselwerking met bewoners en belanghebbenden, te verbeelden wat het betekent ‘te leven in transitie’. Er ontstaat een ‘click’ tussen kunstenaar en de wijk. Het boek is een inspirerend document voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de nieuwe relaties tussen kunst en samenleving.

Geen opmerkingen: