maandag 12 november 2012

Regionale uitgaven 2012-19

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-47

IAI’s 2012-19

De zaak Siebrand : de omstreden dubbelrol van een drankenhandelaar in oorlogstijd / Henk de Koning ; [tekstred. Sjoerd de Jong]. - Kampen : Aerie Uitgevers Auteurs, 2012. - 141 p. – ISBN 9789078430087. - € 14,95


Uit Mijn Stad Mijn Dorp 2012-2: ‘Jan Willem Siebrand (1899-1970) uit Kampen was al voor de oorlog één van de grootste wijnhandelaren van Nederland. Iedereen wist te vertellen dat hij tijdens de bezetting had gejaagd met Rauter, de hoogste nazi-politiechef in Nederland. Maar weinigen wisten dat hij met tonnen smeergeld, drank en sigaren ook tientallen mensen uit handen van de nazi’s bevrijdde. De rechter stelde hem direct na de oorlog, vlak voordat de zaak zou dienen, buiten gerechtelijke vervolging, met heftige publieke emoties als gevolg. Het blazoen van Siebrand, die wel degelijk oorlogswinsten had gemaakt, bleef besmeurd. Maar de vraag of ‘JW’ tijdens de oorlog nu ‘goed’ of ‘fout’ was, is nimmer definitief beantwoord. De Kamper oud-journalist Henk de Koning beet zich 65 jaar na dato vast in ‘de zaak Siebrand’ die hij reconstrueert op basis van zowel bekende als jarenlang verborgen gebleven feiten.’

Armenzorg en Nabuurschap : de armvoogdij Muggenbeet / Jos Mooijweer. - Kampen : Stichting IJsselacademie, 2012. - 127 p. – ISBN 9789066972261. - € 17,50


Muggenbeet was ooit, gelegen aan een knooppunt van vaarwegen en profiterend van de turfhandel, een welvarende buurtschap. Gelegen tussen de kerken van Steenwijkerwold en Blokzijl werd de armenzorg een twistpunt tussen de diaconieën van beide kerken. Ingrijpen van de Staten van Overijssel in 1681 maakte de Muggenbeters verantwoordelijk voor hun eigen armen. Hieruit kwam de Armvoogdij Muggenbeet voort. In deze publicatie wordt de meer dan drie eeuwen oude geschiedenis van deze instelling maar ook de geschiedenis van Muggenbeet in bredere zin beschreven. Opvallend zijn de unieke en karakteristieke afbeeldingen.

Op de kroeg : belevenissen van de eeuwige student / Valentijn Stevens. - Rotterdam : Mijnbestseller.nl, 2012. - 152 p. – ISBN 9789461934222. - € 17,50


Flaptekst: In ‘Op de kroeg’ vertelt Valentijn Stevens vol humor over zijn belevenissen tijdns zijn studententijd te Enschede. Hij geeft in zijn verhalen praktische tips om om te gaan met de problemen die je als student tegen komt zoals huisgenoten die niet kunnen koken, verplicht college op vrijdagochtend, een gestolen fiets en geldgebrek. Daarnaast geeft hij meer inzicht in de reden dat studenten graag een slot op hun deur hebben, waarom ze lid worden van een vereniging, waarom je studenten nooit lui mag noemen en op welke plekken in Enschede je moet zijn als student.’

Verlichte geesten : de IJsselstreek als internationaal religieus-cultureel centrum in de late middeleeuwen / Catrien Santing ... [et al.]. - Deventer : Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, 2012. - 74 p. – ISBN 9789080989603. - € 12,95


Teksten van vier lezingen die in het voorjaar plaatsvonden bij Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) over het thema Moderne Devotie. Na een algemene inleiding over de vernieuwingsgeest van de Moderne Devotie door prof. dr. Catrien Santing, gaat dr. Mathilde van Dijk in op de leescultuur van de Moderne Devoten en vertelt dr. Sabrina Corbellini over het veelvuldig gebruik van boeken, ook door vrouwen, in de late Middeleeuwen. Dr. Ad Tervoort belicht tenslotte de belangrijke rol van de IJsselsteden in het laatmiddeleeuwse onderwijs.

Jaarboek Twente 2013 / Stichting Jaarboek voor Twente. - Jrg. 52, 2013. - Enschede : TwentseWelle, 2012. - 144 p. – ISBN 9789071517341. - € 14,95


Kijk hier voor meer informatie.

Textielhistorische bijdragen 52 (2012) / [red. M. Blomjous ... et al.]. - Enschede : Stichting Textielgeschiedenis, 2012. - 138 p. – ISBN 9789087043261. - € 18,50


Zoals de serietitel al aanduidt gaat het hier om artikelen op het gebied van textielgeschiedenis. Eén van de artikelen gaat over de firma Rozendaal te Enschede.

Twentse almanak voor het jaar 2013 / [auteurs: Bonne Altena ... et al. ; eindred.: Harry Nijhuis]. - 134e jrg. - Enschede : Twentse Welle, 2012. - 240 p. – ISBN 9789461901798. - € 4,95


Naast allerlei wetenswaardigheden ook verhalen en gedichten.

Geen opmerkingen: