zaterdag 26 januari 2013

Oudheidkamer Twente strikt babyboomers

In de jaren 80 werd de VUT-regeling ingevoerd en kregen met name werknemers in grote bedrijven zulke mooie ‘aanbiedingen’ om vervroegd te stoppen, dat ze er haast niet onderuit konden. Veel van deze fitte Vutters werden lid van een historische vereniging en stortten zich op vrijwilligerswerk, dat bestond uit knippen van kranten, verzamelen en beschrijven van foto’s, genealogisch onderzoek en later het scannen en digitaliseren van foto’s etc.

(afbeelding: Bas Köhler)


Nu veel van dat werk klaar is en de beruchte babyboomers eraan komen heeft de Oudheidkamer Twente bedacht hierop in te spelen. Zij willen deze jongste generatie ouderen graag binnen hun vereniging halen, en hebben iets bedacht om hen te paaien.

De Oudheidkamer Twente heeft een start gemaakt met het Activeer de babyboomers project, waarvoor ook subsidie is verkregen. Met de (hopelijk) nieuwe toestroom van actieve en relatief ‘jonge’ leden (de babyboomers dus) wil men de focus naar naoorlogs cultureel erfgoed verleggen en meer activiteiten op het gebied van naoorlogs cultureel erfgoed organiseren. Denk hierbij aan muziek, mode, kunst, taal, sport, beroepen, architectuur, wonen, bedrijvigheid, onderwijs, religie en vrijetijdsbesteding. Het gaat over de periode dat de babyboomers jong waren. De OKT hoopt dat velen zich zullen aanmelden en mee willen helpen werkgroepen te vormen voor genoemde thema’s.

Interesse? Kijk op de website van de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT)

Geen opmerkingen: