dinsdag 5 februari 2013

Migratie in Nederland in de 20e eeuw interactief in kaart


Vorige week kwam het Meertens Instituut met een bericht over de nieuwe website Migratie in Nederland in de 20ste eeuw.
Hieronder de tekst van het bericht:

Waar zijn de voorouders van de huidige inwoners van een plaats geboren, en waar wonen tegenwoordig de nakomelingen van hen die daar een eeuw geleden zijn geboren? Op deze vragen geeft de nieuwe website van het Meertens Instituut (KNAW) het antwoord voor maar liefst vier generaties. De website is van belang voor sociologen, sociaal-economen, taalkundigen, demografen, genealogen, en ieder ander die geïnteresseerd is in bevolkingsontwikkeling.

Vier generaties
Interactieve kaarten geven voor elke gemeente in Nederland aan waar de inwoners, die in 2007 tussen 30 en 50 jaar oud waren, zijn geboren. Daarnaast worden percentages gegeven voor de belangrijkste immigratielanden. Heel bijzonder is dat er ook kaarten zijn die dat laten zien voor vier generaties: de huidige inwoners, hun ouders, grootouders en overgrootouders. Behalve op huidige inwoners, kan ook gezocht worden op de oudste generatie: degenen die tussen 1880 en 1900 in een bepaalde gemeente zijn geboren. Via deze zoekopdracht worden de woonplaatsen (in 2007) getoond van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Oost west, thuis best
Binnen de kaarten kan ook gekeken worden naar de verschillen tussen regio’s, dialectgebieden en provincies. De verhuisafstanden over generaties in de 20e eeuw waren minder groot was dan we misschien denken. Ook tegenwoordig hecht men nog vaak aan zijn eigen plaats en regio, maar de mate waarin verschilt per gebied.

Opvallende voorbeelden in Overijssel:
- in de eerste decennia van de 20ste eeuw was in Enschede de toevloed van inwoners uit Emmen groter dan die uit een van de omliggende gemeenten.
- qua honkvastheid staan Tukkers landelijk na Zuid-Limburg op de tweede plaats. 79% van de kleinkinderen van inwoners in Twente, die daar tussen 1880 en 1900 zijn geboren, woont nog steeds in Twente.
- van de personen die tussen 1880-1900 in Borne geboren zijn is nog maar 5,6% van de achterkleinkinderen inwoner van Borne. Slechts 1 op de 20 Bornernaren mag zich een autochtone ‘melbuul’ noemen. Op de tweede plaats staat Olst/Wijhe (7,4%), derde is Losser (8,9%).
- het meest honkvast zijn de inwoners van Staphorst, 38,9% van de achterkleinkinderen van de generatie 1880-1900 woont nog in Staphorst. Op de tweede plaats staan de Riessenders (31,5%), op de derde de Enschedeërs (30,3%).
Zo zijn er nog veel meer feiten te vinden. Een mooie website om te grasduinen.

Geen opmerkingen: