dinsdag 26 maart 2013

SAB ontvangt zeer bijzondere boekenschenking van Georg Hartong

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) ontvangt 150 bijzondere boeken uit de privécollectie van Deventenaar Georg Hartong. Tot deze schenking behoren 22 titels die in geen enkele openbare collectie in Nederland aanwezig zijn. Van 15 boeken zijn er slechts 1 à 2 andere exemplaren wereldwijd bekend. De boeken zijn afkomstig uit de periode 1600-1900 en vormen een bijzondere aanvulling op de collectie van SAB en daarmee een aanwinst voor Deventer als boekenstad. De Verklaring van Schenking werd in het bijzijn van cultuurwethouder Robin Hartogh Heys van Lier en SAB-directeur Eddy Tulp getekend.Foto: Links Hartong, rechts wethouder Hartogh Heys van Lier van Deventer (foto: SAB)

Georg Hartong is geen onbekende in de Overijsselse boekenwereld. Als geen ander is hij op de hoogte van vrijwel alles (boeken, kaarten, pamfletten) wat er in en over Overijssel sinds het uitvinden van de boekdrukkunst verschenen is. Hartong, tijdens zijn werkzame leven leraar Nederlands en klassieke talen in Enschede, was jarenlang bestuurslid van de OBD en heeft met zijn speurwerk en aanschafadviezen de Overijssel collectie van de OBD uitgebouwd tot een belangrijke collectie. Later zette hij zich in voor de bibliotheek van de Oudheidkamer Twente in Enschede. Terug in zijn geboortestad Deventer heeft hij inmiddels een flink deel van zijn verzameling verkocht en geschonken aan de Athenaeumbibliotheek.

Zie voor meer informatie over de Hartong collectie de website van SAB.

Geen opmerkingen: