zondag 7 april 2013

80.000 boeken 1700-1870 uit KB-collectie online beschikbaarSinds deze week zijn 80.000 boeken uit de 18e en 19e eeuw volledig te doorzoeken via boeken.kb.nl. De gedigitaliseerde boeken zijn de eerste resultaten van het samenwerkingsproject met Google Nederland, waarvoor 160.000 boeken uit de KB-collectie gedigitaliseerd worden. De eerste helft van deze boeken is nu gescand en vrij toegankelijk via de websites van de KB en Google Books.

Lees meer en bekijk een video over het project op de website van de KB.Overijsselse boeken
Welke boeken met een Overijssels aspect zijn er te vinden? Het is ondoenlijk om het hele bestand te doorzoeken. Toch ben ik zoekend op trefwoorden een aantal interessante titels tegengekomen, o.a.:
- Wandelingen in en om Zwolle (1846) / door een neef van den Drentschen assessor
- Tijdrekenkundig register Overijssel (1857-1875)
- Overijsselsche Almanak 1836-1855
- Van Th. J. Stieltjes o.a. De Overijsselsche waterwegen uit een Nederlandsch oogpunt beschouwd (1855) en samen met A.C.W. Staring: De scheepvaart in Salland en Twenthe (1847)
- Een aantal boekjes over Schokland
- Catalogus van voortbrengselen van Overijsselsche nijverheid en kunst op de tentoonstelling gehouden te Deventer, in de maanden Julij en Augustus 1842
- De Overijsselsche predikants-dochter (3 delen, 1816-1817), de oudste Overijsselse roman, van Petrus de Wakker van Zon, die schreef onder pseudoniem Bruno Daalberg.

Er zal vast meer te vinden zijn. Klik op de afbeelding van de website om te zoeken.

Geen opmerkingen: