zaterdag 6 april 2013

Crisis toen (jaren 80) en nu

Zoekend naar een artikel in de Tubantia van 1983 ondervond ik, de krantenkoppen scannend, déjà-vu ervaringen, maar dan andersom. Degenen die in de jaren tachtig al aan het arbeidsproces deelnamen zullen regelmatig aan die tijd terugdenken. Precies dertig jaar geleden zaten we ook midden in een crisis, al laat ik een vergelijking tussen beide graag aan economen over.Afbeelding: Het Twentse tijdschrift Inslag besteedde met een aantal themanummers veel aandacht aan de crisis in de jaren tachtig.

De eerste week van april 1983 levert de volgende krantenkoppen op:

Lubbers: ‘We moeten wennen aan een lager welvaartspeil

Kabinet wil verder korten op salarissen van overheidspersoneel en op sociale uitkeringen en minimumlonen. Daarnaast gaan sociale premies omhoog en wordt de benzine-accijns met nog eens een dubbeltje verhoogd.

Stork in Hengelo gaat de boer op om nieuwe bazen te vinden voor de circa 300 werknemers die dit jaar overtollig worden en niet met vervroegd pensioen gaan.

Jongerenbanen door herverdeling van werk. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt waarbij werknemers looncompensatie inleveren voor werktijdverkorting, waardoor jongeren met een deeltijdbaan of leer- en arbeidsovereenkomst in kunnen stromen.

Ruim helft bedrijven Twente-Achterhoek moet banen schrappen.

Het resultaat van de omvangrijke overheidssteun aan de textiel- en kledingindustrie is teleurstellend. De inkrimping van de bedrijfstak kon niet tot staan worden gebracht.

Duizenden banen in gevaar. Sluiting van Stork Ketels zal het verlies van zeker 5000 arbeidsplaatsen in de metaalindustrie tot gevolg hebben.

Het kabinet ziet af van een korting van twee procent op de salarissen van ambtenaren en trendvolgers in ruil voor arbeidstijdverkorting.

Etc. Etc.Gelukkig kon sportminnend Nederland zich in diezelfde week laven aan een overwinning van Jan Raas in de Ronde van Vlaanderen, terwijl het weekend daarop Hennie Kuiper zegevierde in Parijs-Roubaix. Dat waren nog eens tijden!

Geen opmerkingen: